Project

🤡 วางแผนแบบผิดๆ

การวางแผนที่ดีคือเลือกทำแต่พอดี แผนมีไว้เตือนตัวเอง แผนไม่ได้มีไว้ให้เดินตามแบบก้าวต่อก้าว 🤖

👌🏽 ร้อยหรือศูนย์

บางครั้งเราเลี่ยงงานน่าเบื่อเพื่อทำงานที่น่าสนุก บางครั้งเราเลือกทำงานเรียงตามลำดับกลุ่มฟีเจอร์ แต่ไม่ได้เรียงตามลำดับความสำคัญ 👎🏽

🪨 งานยาก

บางครั้งเราก็เลือกงานง่าย แต่หลายครั้งเราก็เลือกงานยาก แล้วแต่สถานการณ์ เลือกใช้ถูกวิธี การบริหารโปรเจกต์ของเราจะเป็นไปอย่างราบรื่น 👍🏽

🎧 งานกับโปรเจกต์

ทาสก์สำคัญ โปรเจกต์ก็เช่นกัน แต่การให้น้ำหนักไปทางใดทางหนึ่งเพียงทางเดียวไม่ใช่ทางเลือกที่ดี 😬

🐜 จัดลำดับความสำคัญ

เมื่อเราเรียงลำดับได้ดี เราก็จะได้งานที่ดีออกมา ทักษะที่ต้องฝึกฝนให้ติดตัวไว้สำหรับคนที่อยากบริหารจัดการโครงการสร้างซอฟต์แวร์ 🗃

🥱 วันนี้ทำอะไรดี?

ทุกทีม ทุกโปรเจกต์ควรมีงานประเภทนี้เก็บไว้ เมื่องานหลักติดขัดด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม … เราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านว่าไม่มีงานทำ 🙄

🪢 โปรเจกต์ลากยาว

มันสำคัญที่เราต้องรู้ว่าจะเปิดโปรเจกต์ตอนไหน มันสำคัญยิ่งกว่าที่เราต้องรู้ว่าเราควรปิดมันตอนไหน 👋🏼

🛎 การวางแผนที่ดีที่สุด

มันคือการคิดย้อนกลับและลงมือทำ จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย … ผมแค่รู้สึกว่ามันจะง่ายขึ้นเมื่อเราเลิกคิดมากและลงมือทำเสียที 🙌🏼