Project

✍🏼 มีตติ้งมินิทส์

แค่การส่งมีตติ้งมินิทส์ทุกครั้งจะสร้างความแตกต่างในทางที่ดีให้ตัวเรา ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบ ความใส่ใจในรายละเอียดจะมาเต็ม 🌵

😰 สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้น

แทนที่จะเขียนถึงอะไรที่เกิดขึ้นและจบไปแล้ว ทำไมเราไม่พยายามเขียนอะไรจากการพยากรณ์ของเราว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า? 🔮

🚗 กันชน

บัฟเฟอร์ระดับองค์กรคือจำนวนโปรดักท์ (หรือโปรเจกต์) ที่เรารับได้ในช่วงเวลานี้ ถ้าเราคิดว่าไหวที่ 3 โปรดักท์ ให้เลือกตอบไปว่า 2 โปรดักท์ 🚘

🫱🏼 วางแผนกลางๆ

มันไม่เวิร์คเพราะความย่อหย่อนในวินัย มันไม่เวิร์คเพราะความจริงจังในกฎเกณฑ์เกินไป 👀

🛶 เรือสามแคม

ถ้าเลือกได้จงอย่าเหยียบฝั่งสโคป ปล่อยมันให้เป็นอิสระไว้เพราะนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายและเร็วที่สุดในการทำโปรเจกต์ 🎉

🦋 ปรับเปลี่ยน

อย่าพยายามวางแผนให้เป๊ะเพราะมันเป็นไปไม่ได้ จงให้ความสำคัญกับการติดตามผลให้มากกว่านี้ 🐛

🌧️ ใกล้ถึงเส้นตาย

กลายเป็นว่าพยายามมากไปเพื่อแก้ปัญหาแบบกำปั้นทุบดินไม่ค่อยจะช่วยอะไร หลายต่อหลายครั้งยิ่งทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างแย่ลง ✊🏼