Project

👋🏽 ฉันต้องการโปรเจกต์ เมเนเจอร์

โปรเจกต์ เมเนเจอร์ที่ดีจะเป็นสมาชิกในทีมที่มีคุณค่ามาก ถ้าพวกเขาได้รับโอกาสทำงานที่เหมาะสม อย่าคิดว่าพวกเขาเป็นแค่ “คนกลาง” 👒

🧄 โปรเจกต์ โปรแกรม …

เราอยากทำโปรเจกต์เดียวแบบรู้ลึกๆหรือทำโปรแกรมแบบตัดขวางหลายโปรเจกต์หลายทีมและหลายองค์ความรู้มากกว่ากัน? 🫒

🧑🏼‍🦰 เวลาและความคุ้มค่า

ในกรณีที่เราทำตัวเป็นซอฟต์แวร์เฮ้าส์ หลักการง่ายคืองานที่ต้องใช้เวลามากกว่าหกเดือนนั้นมีความเสี่ยงที่จะไม่คุ้มกับค่าแรง 🍉

🪵 โปรเจกต์เมเนจเม้นท์ … ยาก

ในเมื่อการบริหารโครงการเป็นเรื่องง่ายแล้วทำไมแทบทุกบริษัทถึงไขว่คว้ามองหาคนทำงานในตำแหน่งโปรเจกต์ เมเนเจอร์กันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน? 🦔

🐯 เร็ว … แค่ไหน?

ปัญหานี้ไม่มีทางแก้แบบเบ็ดเสร็จ มันแก้ไม่ได้เพราะต้นตอมันอยู่ที่แนวคิดของคนและการเปลี่ยนแปลงคนเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้ 👟

🥥 คนและเส้นตาย

ทั้งหมดเป็นเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบัน มันเป็นเรื่องของทางเลือกในมือ มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้เพื่อเก็บประสบการณ์ 🌶️

👩🏼‍🦳 ความผิดนี้ของใคร?

น่าเสียดายที่จรรยาบรรณไม่ได้ถูกระบุไว้ในนี้ เมื่อสโคปและเวลาและราคาไม่มีความสมดุล … แล้วเราจะเรียกร้องอะไรกับคำว่า “คุณภาพ” 🥲

✍🏼 มีตติ้งมินิทส์

แค่การส่งมีตติ้งมินิทส์ทุกครั้งจะสร้างความแตกต่างในทางที่ดีให้ตัวเรา ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบ ความใส่ใจในรายละเอียดจะมาเต็ม 🌵