Life

🌑 วงกลมที่ไม่กลม

เราไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบ แต่มันคือหลักฐานว่าการตั้งใจมากกว่าเดิมอีกนิดกับฝึกฝนให้มากขึ้นอีกหน่อย … เราจะใกล้เคียงคำนั้นมากขึ้นเรื่อยๆ 🌕

👨🏻‍🦳 ผู้เชี่ยวชาญ

หลายครั้งคำแนะนำไม่จำเป็นต้องเป็นการชี้ให้เห็นทางสว่างเสมอไป … การสื่อสารให้พวกเขาเห็นหลุมหล่มรายทางก็สำคัญไม่ต่างกัน 🕳️

🧠 ขอบเขตความคิด

ผู้นำคือคนที่มีหน้าที่คอยช่วยเหลือให้คนอื่นทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพของตัวเอง ซึ่งในหลายครั้งนั่นหมายถึงการทำตัวเป็นผู้ตามที่ดี 👶🏼

🤏🏼 นานแค่ไหน

เพราะความเชี่ยวชาญจะเกิดเมื่อเราฝึกฝนและเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งซ้ำๆเป็นระยะเวลานาน … ไม่ใช่กระโดดไปกระโดดมาเรื่อยเปื่อย 😐

😇 อะไรและอย่างไร

ทำไมคนเก่งถึงเก่ง เพราะเขารู้ว่าต้องคิดเรื่อง “อะไร” แล้วถึงค่อยคิดว่า “อย่างไร” 🧠

🦭 ความอดทน

ตอบแบบนี้คือมืออาชีพ รู้จักตัวเอง ให้ความเคารพอีกฝ่าย คนแบบนี้น่านับถือกว่าเยอะ 🐪

👎🏽 ไม่สมควร

ยิ่งสูงยิ่งต้องมีมารยาท ยิ่งสูงยิ่งต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่าง 🫱🏼