🕌 เสียดายเวลา

เสียดายเวลาที่หมดไปกับการคิดแต่ไม่ลงมือทำ

เสียดายเวลาที่หมดไปกับการประชุมที่ไร้จุดหมาย

เสียดายเวลาที่หมดไปกับเขียนเอกสารและรายงานที่ไม่มีคนอ่าน

เสียดายเวลาที่หมดไปกับการจัดการเรื่องความขัดแย้งของคนในทีมเดียวกัน

เสียดายเวลาที่หมดไปกับความล่าช้าในการทำงานของใครบางคน

เสียดายเวลาที่หมดไปกับการรอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสม

เสียดายเวลาที่หมดไปกับการทำงานให้สมบูรณ์แบบ

เสียดายเวลาที่หมดไปกับการเลือกงานที่จะทำ

เสียดายเวลาที่หมดไปกับทำในสิ่งที่ไม่ให้ผลลัพธ์อย่างที่หวัง

เสียดายเวลาที่หมดไปกับการทำอะไรที่ไม่อยากทำ

เสียดายเวลาที่หมดไปกับการนั่งเฉย

เสียดายเวลาที่หมดไปกับการเดินทาง

เสียดายเวลาที่หมดไปกับความรู้สึกผิดที่ไม่เลือกทำในสิ่งที่ถูก

มีคนเคยพูดไว้ว่า “เราไม่มีทางเซฟเวลาได้ สิ่งเดียวที่เราทำได้คือใช้มัน”

ดังนั้นจงเลือกใช้สมองก่อนใช้เวลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *