🤌🏼 เข้าใกล้

“ใกล้แล้ว” แปลว่า คืบหน้า

“ใกล้แล้ว” แปลว่า ยังไม่เสร็จ

“ใกล้แล้ว” แปลว่า อดทนอีกนิด

“ใกล้แล้ว” แปลว่า ยังต้องเหนื่อยต่อไป

“ใกล้แล้ว” แปลว่า เรายังไม่ยอมแพ้

“ใกล้แล้ว” แปลว่า เรายังไม่ดีพอ

“ใกล้แล้ว” แปลว่า เรายังไม่ควรถอดใจ

“ใกล้แล้ว” แปลว่า เรายังทำผิดพลาดอยู่ตลอด

“ใกล้แล้ว” แปลว่า เราเดินมากไกลเกินกว่าจะหยุดตอนนี้

“ใกล้แล้ว” แปลว่า ความฝันยังไม่เป็นความจริง

“ใกล้แล้ว” แปลว่า เราจะมองคำนี้ในแง่ดีก็ได้

“ใกล้แล้ว” แปลว่า หรือเราจะมองมันไปในทางลบก็ได้เช่นกัน

มันอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกตอนนี้ว่าเรามองคำว่า “ใกล้แล้ว” แบบไหน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *