Life

😌 ลำบากคนอื่น

ไม่มีใครขาวสะอาดขนาดนั้น อันนี้เข้าใจได้แต่ถ้าลักไก่บ่อยๆอันนี้ก็ไม่ไหว 😟

☝🏼 อันดับถัดไป

การรู้จักตัวเองมากพอแบบนี้เป็นเรื่องน่าสนใจ และไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับบางคน … เพราะหลายครั้งเราจะเจอสถานการณ์ที่ว่า “เออๆ เอาอะไรก็ได้” 😿

✊🏼 ไม่มีใครสักคน

เราอาจจะไม่ต้องการใครคนอื่นมากขนาดนั้น ค่อยๆทำไป อย่างสุดความสามารถ ในทุกวันเราจะเก่งขึ้น 💪🏽

🎒 ในกระเป๋าของฉัน

กระเป๋าเราไม่มีวันเต็มไม่มีวันล้น ยิ่งสะสมมายิ่งมีมาก ยิ่งเรียนรู้มากยิ่งมีอาวุธเยอะ 🧠

🤟🏼 ความรู้สามส่วน

ทั้งสามข้อต้องมาพร้อมกัน … อะไรสำคัญที่สุด … ผมคงต้องเลือกข้อสามเพราะถ้ามีความเต็มใจ สองข้อแรกมันสร้างได้จากความพยายามส่วนตัว 🙏🏽