Life

➖ พลังลบ

ระหว่างที่พวกเขาขยับปาก เราขยับสมองขยับตัวเพื่อสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างนึง อะไรที่จริงจังและจับต้องได้มากกว่าแค่คำพูด 🧠

🤲🏼 งานที่ดีที่สุด

ถ้าเราไม่พราวด์ในงานของตัวเอง - แล้วเราจะคาดหวังให้คนอื่นมารู้สึกแบบนี้กับมันได้ยังอย่าง? 👍🏼

🪖 ทำไม่ได้?

จนกว่าเราจะเห็นว่าเขาได้ลองแล้ว ได้พยายามแล้วหลายครั้ง และผลลัพธ์นั้นออกมาไม่ดีอย่างที่หวัง … 🤞🏼

🪶 อิสระไร้ขอบเขต

เราเองไม่ควรยึดติดกับสิ่งใหม่มากเกินไป พยายามที่จะบีบบังคับตัวเองให้ทำงานเก่าที่ดูยุ่งเหยิงบ้างในบางครั้งคราว 🧠

🪨 งานที่ไร้คุณค่า

สิ่งสำคัญกับเรื่องนี้คือ มันไม่มีงานไหนที่ไร้ค่าหรอก ถ้าเราเลิกหยุดคิดถึงแต่ตัวเอง 🫀

💎 ทักษะที่หายาก

ทักษะ …​ ที่จำเป็นต่อการเติบโตในชีวิต แต่มันหาได้ยากขึ้นทุกวันในโลกปัจจุบัน ✌🏼

🤲🏼 ไม่มีติดค้าง

การปฏิบัติต่อทุกคนด้วยการให้เกียรติ ด้วยการเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อถูกปฏิเสธ และเรียนรู้ที่จะโน้มน้าวมากกว่าหลอกลวง 🫀

🏜️ (ไม่) ว่างงาน

ถ้าเป็นวันทำงานแล้วเกิดไร้เป้าหมายรายวันก็ย้อนกลับไปทำงานที่มันค้างคาอยู่อีกเป็นร้อยอย่างให้คืบหน้าสักหน่อย ⛵️

🧏🏼 เพื่อความเข้าใจ

มันยากกว่าที่จะเขียนและออกแบบอะไรที่ง่ายเพื่อให้คนที่ไม่เข้าใจได้เข้าใจ ข้อแตกต่างระหว่างคนทำงานที่ขาดประสบการณ์กับคนทำงานที่มีประสบการณ์ 👑