Life

🙆🏼 ก็เป็นแบบนี้

ในมุมหนึ่งเราเหมือนเป็นคนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงและไม่ยอมปรับตัว แต่มุมที่ชัดเจนกว่าคือเรารู้จักตัวเองและมีจุดยืนที่ค่อนข้างแน่นอน 🥾

🗞 นักสะสม

เราต้องสะสมอะไรบางอย่างเสมอและเราไม่มีทางสะสมแต่เรื่องดีได้ มีบวกก็จะมีลบ มีได้ก็จะมีเสีย มีดีก็ต้องมีเลว มันคือสัจธรรม 🕯

☁️ สะดวกสบาย

บางคนก็คิดเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อมองเห็นภาพจากมุมกว้างว่า “ความสะดวกสบายครั้งนี้ฉันแลกมาด้วยอะไร? 🙁

⚒️ ลุย ลุย ลุย

เพราะปัญหามันยังคงอยู่ เพราะต้นเหตุของความเบื่อหน่ายยังไม่ได้ถูกกำจัดไป อะไรๆก็จะมีแต่แย่ลง 🥷🏻

👋🏼 ในขณะที่ …

มันเป็นเรื่องของความตื่นตัว มันเป็นเรื่องของความกล้าหาญ มันเป็นเรื่องของการไม่ยอมรับที่จะใช้ชีวิตบนมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นโดยคนอื่น 👌🏽

😢 ความอ่อนแอ

ทั้งสองเรื่องอยู่ในอำนาจที่เราทุกคนควบคุมได้แบบเต็มที่ ถ้าเราจะอ่อนแอก็เพราะตัวเอง และถ้าเราจะเข้มแข้งก็เพราะตัวเองเหมือนกัน 💪🏽

🫱🏼 ไม่ตรงกัน

ความสุขเกิดขึ้นเมื่อเรามองหาพื้นที่ในสังคมโลกที่เราสามารถเป็นตัวเองได้ ทีละนิด ทีละนิด 🖖🏽

🪙 หัวหรือก้อย

อย่าคิดว่าเรื่องจิ๊บจ๊อยของเราคือเรื่องจิ๊บจ๊อยของคนอื่น ครั้งต่อไปถามตัวเองให้ดีว่าเรากำลังจะบังคับให้อีกฝ่ายเลือกเหรียญด้านไหน 💋