Life

🦭 ความอดทน

ตอบแบบนี้คือมืออาชีพ รู้จักตัวเอง ให้ความเคารพอีกฝ่าย คนแบบนี้น่านับถือกว่าเยอะ 🐪

👎🏽 ไม่สมควร

ยิ่งสูงยิ่งต้องมีมารยาท ยิ่งสูงยิ่งต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่าง 🫱🏼

😿 ยอมรับแต่โดยดี

โดยสรุปคือ … คนที่ให้เวลากับคนอื่นและเรื่องอื่นมากเกินไป จนหมดเวลาที่จะย้อนมองตัวเอง อย่าเป็นคนแบบนั้นเลย 🙅🏼

🥳 คึกคักและคิดบวก

จำไว้ว่างานเดี่ยวนั้นสร้างคุณค่าได้น้อยกว่างานกลุ่มมากนัก ผลกระทบจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง 🤝

🙇🏾 รีบปฏิเสธ

บางคนกังวลว่าการปฏิเสธจะเป็นการเสียมารยาท แต่การเงียบไปต่างหากที่เสียมารยาท 🙆🏼‍♂️

🦋 อนาคต ฉันและเธอ

ฉันอยากให้ฉันกลายเป็นคนแบบไหนในอนาคต? สำหรับการพัฒนาตัวเองแล้ว … คำถามไหนจะสำคัญกว่าคำถามนี้? ไม่มี 🙌🏼

🐸 ยังไม่สาย

เมื่อทัศนคติสร้างได้แปลว่าทุกคนก็ตรงต่อเวลาได้ ที่จริงแล้วมันคือคุณสมบัติข้อแรกที่ง่ายที่สุดที่ใครสักคนจะมีได้ด้วยซ้ำไป 🐤

🪐 คนเก่ง

หัวหน้าและผู้นำที่จะได้รับความเคารพและเชื่อใจคือคนที่ลงมือทำให้เห็นมากกว่าพูดให้ฟัง ☀️