Life

🤟🏽 เตือนสติ

การเตือนสติอย่างมีศิลปะเริ่มต้นด้วยการที่เราต้องมีสติมากกว่าใครในห้อง อย่าหลุด อย่าก้าวร้าว อย่าลามปาม อย่าเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่ 🤬

🌈 ชอบอะไร?

เคล็ดลับนั้นคือแทนที่จะถามตรงๆว่า “เราชอบอะไร” ลองเปลี่ยนมาถามอ้อมๆว่า “เรามีความสงสัยในเรื่องอะไร” 🍎

🤲🏼 เมื่อต้องพูดว่าทำไม่ได้

พยายามสร้างพื้นที่ที่แบ่งแยกระหว่าง สิ่งที่ฉันทำไม่ได้ กับสิ่งที่ฉันโคตรเก่งไว้ ฝึกทุกวันที่จะไม่สนใจจุดอ่อนและพัฒนาจุดแข็งไปเรื่อยๆ 👏🏼

🍩 สิ่งที่ฉันทำไม่ได้

ลิสต์มันออกมาก็เพราะต้องการเช็คดูว่าฉันรู้จักและยอมรับความเป็นตัวเองได้แค่ไหน และตอนนี้ฉันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้เหมาะสมกับตัวเองแค่ไหน 🍿

🏆 ผู้ชนะ

ไม่ใช่ว่ารอให้เราครองตำแหน่งก่อนแล้วค่อยมาคิดเรื่องพวกนี้ … วันนั้นจะไม่มีทางมาถึงถ้าเราไม่เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนี้ 😇

👩🏼‍💻 มือไหน?

เพราะความมุ่งมั่นที่เป็นลักษณะนิสัยส่วนตัวของคนกลุ่มนี้ เราจึงเรียกพวกเขาว่ามืออาชีพ 👌🏽

😌 ลำบากคนอื่น

ไม่มีใครขาวสะอาดขนาดนั้น อันนี้เข้าใจได้แต่ถ้าลักไก่บ่อยๆอันนี้ก็ไม่ไหว 😟