Life

🎒 ในกระเป๋าของฉัน

กระเป๋าเราไม่มีวันเต็มไม่มีวันล้น ยิ่งสะสมมายิ่งมีมาก ยิ่งเรียนรู้มากยิ่งมีอาวุธเยอะ 🧠

🤟🏼 ความรู้สามส่วน

ทั้งสามข้อต้องมาพร้อมกัน … อะไรสำคัญที่สุด … ผมคงต้องเลือกข้อสามเพราะถ้ามีความเต็มใจ สองข้อแรกมันสร้างได้จากความพยายามส่วนตัว 🙏🏽

🌑 วงกลมที่ไม่กลม

เราไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบ แต่มันคือหลักฐานว่าการตั้งใจมากกว่าเดิมอีกนิดกับฝึกฝนให้มากขึ้นอีกหน่อย … เราจะใกล้เคียงคำนั้นมากขึ้นเรื่อยๆ 🌕

👨🏻‍🦳 ผู้เชี่ยวชาญ

หลายครั้งคำแนะนำไม่จำเป็นต้องเป็นการชี้ให้เห็นทางสว่างเสมอไป … การสื่อสารให้พวกเขาเห็นหลุมหล่มรายทางก็สำคัญไม่ต่างกัน 🕳️

🧠 ขอบเขตความคิด

ผู้นำคือคนที่มีหน้าที่คอยช่วยเหลือให้คนอื่นทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพของตัวเอง ซึ่งในหลายครั้งนั่นหมายถึงการทำตัวเป็นผู้ตามที่ดี 👶🏼

🤏🏼 นานแค่ไหน

เพราะความเชี่ยวชาญจะเกิดเมื่อเราฝึกฝนและเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งซ้ำๆเป็นระยะเวลานาน … ไม่ใช่กระโดดไปกระโดดมาเรื่อยเปื่อย 😐