🪁 แรงต้าน

จะมีประโยชน์อะไรที่จะยกดัมเบลหนัก 3 กก. เมื่อไม่รู้สึกถึงแรงต้าน

จะมีประโยชน์อะไรถ้ายังทำงานแบบเดิมซ้ำไปซ้ำมาเมื่อไม่รู้สึกถึงความท้าทาย

จะมีประโยชน์อะไรถ้ายังใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมที่เราไม่รู้สึกถึงการเติบโต

จะมีประโยชน์อะไรถ้ายังตั้งเป้าหมายแบบเดิมที่เคยทำสำเร็จมาแล้วหลายครั้ง

เมื่อแรงต้านเหลือน้อย เมื่อความท้าทายลดลง เมื่อเป้าหมายง่ายเกินไป … เมื่อถึงเวลาที่ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเติบโต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *