🤝🏽 ทำเองดีกว่า?

ถ้าฉันสามารถทำเองได้ทุกอย่าง

มันอาจจะเร็วขึ้น — เพราะฉันไม่ต้องรอใคร เพราะฉันไม่ต้องใช้เวลาเพื่อส่งต่อความคิดให้ใคร

มันอาจจะดีขึ้น — เพราะฉันกำหนดมาตรฐานเอง เพราะฉันสามารถบังคับตัวเองให้ทำตามมาตรฐานนั้นได้

มันอาจจะประหยัดขึ้น — เพราะฉันไม่ต้องจ่ายค่าจ้างให้ใคร เพราะน้ำพักน้ำแรงของฉันราคาถูกที่สุด

มันอาจจะหงุดหงิดน้อยลง — เพราะฉันจะควบคุมทุกเรื่องได้ด้วยตัวเอง เพราะฉันเป็นที่พึ่งแห่งตนเพียงคนเดียว

มันอาจจะสนุกขึ้น — เพราะการนั่งดูคนอื่นทำมันน่าเบื่อ ลงมือทำเองได้บริหารสมองและสองมือมากกว่าเยอะ

มันอาจจะกดดันน้อยลง — เพราะไม่มีใครรอฉัน เพราะไม่มีใครหวังพึ่งพาฉัน เพราะถ้าฉันล้มเหลวฉันก็เจ็บคนเดียว

มันอาจจะมีความสุขมากขึ้น — เพราะอดีตปัจจุบันและอนาคตอยู่ในมือฉันเอง เพราะเป้าหมายนั้นถูกกำหนดและเปลี่ยนแปลงด้วยตัวฉันเอง เพราะฉันไม่ต้องรับผิดชอบใครและใครก็ไม่ต้องรับผิดชอบฉัน

วินาทีนี้ ของขวัญที่ดีที่สุดคือการที่ฉันทำทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวจริงๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *