Life

🍩 สิ่งที่ฉันทำไม่ได้

ลิสต์มันออกมาก็เพราะต้องการเช็คดูว่าฉันรู้จักและยอมรับความเป็นตัวเองได้แค่ไหน และตอนนี้ฉันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้เหมาะสมกับตัวเองแค่ไหน 🍿

🏆 ผู้ชนะ

ไม่ใช่ว่ารอให้เราครองตำแหน่งก่อนแล้วค่อยมาคิดเรื่องพวกนี้ … วันนั้นจะไม่มีทางมาถึงถ้าเราไม่เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่วันนี้ 😇

👩🏼‍💻 มือไหน?

เพราะความมุ่งมั่นที่เป็นลักษณะนิสัยส่วนตัวของคนกลุ่มนี้ เราจึงเรียกพวกเขาว่ามืออาชีพ 👌🏽

😌 ลำบากคนอื่น

ไม่มีใครขาวสะอาดขนาดนั้น อันนี้เข้าใจได้แต่ถ้าลักไก่บ่อยๆอันนี้ก็ไม่ไหว 😟

☝🏼 อันดับถัดไป

การรู้จักตัวเองมากพอแบบนี้เป็นเรื่องน่าสนใจ และไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับบางคน … เพราะหลายครั้งเราจะเจอสถานการณ์ที่ว่า “เออๆ เอาอะไรก็ได้” 😿

✊🏼 ไม่มีใครสักคน

เราอาจจะไม่ต้องการใครคนอื่นมากขนาดนั้น ค่อยๆทำไป อย่างสุดความสามารถ ในทุกวันเราจะเก่งขึ้น 💪🏽