Life

🧀 เมื่อฉันนั้นยุ่ง

ยุ่งเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้น ยุ่งเป็นลักษณะข้ออ้างที่น่าเห็นใจ ยุ่งคือพื้นที่ปลอดภัย ในขณะเดียวกันยุ่งคือปัญหาและยุ่งไม่มีประโยชน์ 🫛

👄 สร้างเสน่ห์

ความมีเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้ เมื่อคนอื่นรู้สึกว่าฉลาด มั่นใจ ภูมิใจ และมีความสามารถมากขึ้นเมื่ออยู่ใกล้ตัวเรา 👏🏼

🐸 แสดงตัวตน

ทั้งหมดคือการลงลายเซ็นของเรา ไม่ว่าเราจะเป็นใคร สวมหมวกใบไหน และมีอำนาจในมือมากหรือน้อย การกระทำทุกอย่างคือลายเซ็น ✍🏼

🐋 ความปรารถนา (ตอนนี้)

จากนี้ถึงตลอดไป … ความปรานารถคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่จะทำมาซึ่งเป้าหมายชีวิตที่ตั้งใจไว้ ⭐️

💆🏼‍♀️ ฉลาดที่สุดในห้อง

เราเข้ามาอยู่ในห้องประชุม เราเข้ามาทำงานในที่แห่งนี้ด้วยเหตุผลบางอย่าง เหตุผลที่บอกเราได้ว่าเราก็มีดีในแบบของเรา 🦊

💂🏼‍♀️ ไม่ใช่ความล้มเหลว

สิ่งเดียวที่สำคัญคือเราคิดยังไงกับตัวเอง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าดูถูกและเสียความมั่นใจในตัวเองเป็นอันขาด 🙋🏻‍♂️

🤕 เราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไร?

เราต้องเตือนใจตัวเองอยู่ทุกวันว่าทั้งหมดนี้เราควบคุมได้ เราต้องรอบคอบและเป็นมืออาชีพที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะมีคนเห็นหรือไม่ก็ตาม 😶

🪖 จุดอ่อนที่ตั้งใจ

การเลือกจุดเด่นอย่างเหมาะสมนั้นสำคัญอย่างไร การเสียสละเพื่อออกแบบจุดด้อยของตัวเองอย่างมีหลักการก็สำคัญไม่แพ้กัน 🥟