Life

🐑 ความพยายามในสองมุม

ความพยายามที่เกิดจากความตั้งใจดีกับมุมมองที่กลับด้านที่อาจจะเป็นผลพลอยได้จากความพยายามที่มากเกินไป 🐠

🪐คุณสมบัติกับงาน

ยังไม่มีอะไรเกี่ยวกับความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางเทคนิค … อย่างที่หลายคนพูดไว้ว่าให้เลือกคนที่ทัศนคติไม่ใช่เพดดิกรี 🧑🏻‍🎓

🪺 ยินดีกับสุขใจ

เรื่องที่น่าสนใจคือในขณะที่ความยินดีนั้นถูกหลอกลวงได้ ความสุขนั้นมั่นคงแข็งแรงกว่า 🌵

🤟🏽 แรงบันดาลใจสามแหล่ง

จงเป็นคนช่างสังเกตและใส่ใจในรายละเอียด จงมองหาแรงบันดาลใจทั้งสามประเภทในทุกเรื่องที่ทำ - ทักษะที่จำเป็นและฝึกฝนได้ในโลกยุคปัจจุบัน 🧤

👱🏼‍♂️ ณ เวลานี้ (เลย)

เมื่อเวลาเหล่านั้นมาถึงพวกเขาจะไม่เขินอายและไม่ประหม่าที่จะเดินขึ้นเวที หรือจับปากกา หรือเริ่มต้นเคาะคีย์บอร์ด 🎹

🚙 ให้ไกลกว่าอีกนิด

บอกตัวเองเสมอว่ามันดีกว่านี้ได้ มันพิเศษกว่านี้ได้ … ไล่ตามความพิเศษนั้น เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการเดินทางไกลที่ต้องผ่านอุปสรรคมากมาย 👊🏾

👴🏼 ถามเพื่อเปลี่ยน?

คำถามนี้ถูกถามขึ้นไป “ตามมารยาท” หรือ “ตามบทบาท” และเมื่อการฟังไม่เกิดการเปิดใจไม่มี ผลลัพธ์ที่ได้อย่างเดียวคือการเสียเวลากันทั้งสองฝ่าย 🧓🏼

👆🏼 จงเป็นเสียงข้างน้อย

เพราะเราเป็นแค่คนที่มีความคิดเป็นของตัวเองและเข้าใจว่าการบริหารความเสี่ยงเริ่มต้นจากการมองเห็นในสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้าม 👀

🧵 ความคาดหวัง

เมื่อเราเติบโตขึ้น เราต้องทำงานอยู่บนความคาดหวังที่เพิ่มขึ้น จากคนรอบข้าง จากคนด้านบน จากคนด้านล่าง และจากตัวเอง 🥷🏻