Article

✍🏼 ลูกโซ่

ในฐานะผู้นำเราไม่ใช่คนที่จะมานั่งหาข้อดีไว้เชยชมตัวเอง เราต้องเล้งเป้าไปที่จุดอ่อน ข้อเสีย ข้อโซ่ที่เป็นตัวถ่วงความก้าวหน้า ⛓

✍🏼 สำคัญมากขนาดนั้น

การเลือกทำงานที่สำคัญคือหนึ่งในข้อดีของการเป็นทีมเล็กๆที่คล่องตัวและการเลือกทำงานที่สำคัญแบบนี้คือหนึ่งในปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่ดี 🙌🏼

✍🏼 เป้าหมายใกล้มือ

เป้าหมายที่ดีต้องท้าทายและฟังดูยิ่งใหญ่อลังการไปพร้อมๆกัน โครงการส่งคนไปดวงจันทร์ของนาซ่า 🌑 หรือโครงการส่งของอิลอน มักส์ 👨🏻‍🚀

✍🏼 ไม่ซื้อก็ไม่ขาย 🙆🏼‍♂️

การทำงานนั้นโมเมนตัมสำคัญที่สุด อยู่นิ่งๆยอดขายไม่เดินมันก็เฉื่อยกันหมด ถ้าเริ่มมีกิจกรรมให้ทำอย่างต่อเนื่องผลงานก็จะไหลมาเทมาเอง 🔥

✍🏼 หุ้นบริษัท

มันเหมือนเป็นความรู้สึกลึกๆในใจที่บอกว่า “อย่าเพิ่งเสียสละหุ้นขนาดนั้นตอนนี้ ถ่วงไว้ ยื้อไว้ให้นานที่สุดแล้วจะดีเอง” 🤔

✍🏼 พลังขององค์กร

เราในฐานองค์กรพอใจกับความเป็นไปในทุกวันนี้มาแค่ไหน … และเราน่าจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าอะไรที่เป็นปัญหา - คน กระบวนการ หรือวัฒนธรรม 👨🏻‍🦱👩🏼‍

✍🏼 การตลาดแบบทะลุโลก

โอเวอร์ไฮ้ป์คือสิ่งที่ผมเคยทำและทำอยู่ … และได้รับคำแนะนำให้ทำต่อไป แต่โอเวอร์ไฮ้ปคือสิ่งที่ขัดกับความเชื่อความรู้สึกลึกๆของผมเอง 😐

✍🏼 สัญญาณอันตรายที่สุด

เมื่อเราเริ่มตั้งข้อสงสัยในความสามารถของตัวเองและทีมงาน มันเป็นสัญญาณอันตรายที่สุดที่มีต่อความเป็นไปของธุรกิจหรือบริษัทที่เราดูแลอยู่ 🥺

✍🏼 วางแผนเพื่อการเรียนรู้

เราจะไม่หมกมุ่นกับผลผลิตและการส่งมอบ เราจะให้ความสำคัญกับการหาคำตอบที่ดีที่สุดมากกว่า นั่นคือเส้นทางที่ถูกต้องในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 😎

✍🏼 เริ่มต้นง่ายๆ

เพราะการทำความเรียบง่ายให้ซับซ้อนขึ้นตามความเหมาะสมนั้นเป็นไปได้มากกว่าการทำเรื่องที่ซับซ้อนอยู่แล้วให้ง่ายขึ้น 😎