Article

🐜 จัดลำดับความสำคัญ

เมื่อเราเรียงลำดับได้ดี เราก็จะได้งานที่ดีออกมา ทักษะที่ต้องฝึกฝนให้ติดตัวไว้สำหรับคนที่อยากบริหารจัดการโครงการสร้างซอฟต์แวร์ 🗃

🥱 วันนี้ทำอะไรดี?

ทุกทีม ทุกโปรเจกต์ควรมีงานประเภทนี้เก็บไว้ เมื่องานหลักติดขัดด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม … เราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านว่าไม่มีงานทำ 🙄

🪢 โปรเจกต์ลากยาว

มันสำคัญที่เราต้องรู้ว่าจะเปิดโปรเจกต์ตอนไหน มันสำคัญยิ่งกว่าที่เราต้องรู้ว่าเราควรปิดมันตอนไหน 👋🏼

🛎 การวางแผนที่ดีที่สุด

มันคือการคิดย้อนกลับและลงมือทำ จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย … ผมแค่รู้สึกว่ามันจะง่ายขึ้นเมื่อเราเลิกคิดมากและลงมือทำเสียที 🙌🏼

👂🏼 รู้ — รู้

มันเหมือนว่า … เราไม่รู้หรอกว่าตัวเราเป็นพาหะนำโรคบางอย่างอยู่รึเปล่าจนกว่าจะได้รับการตรวจอย่างละเอียด 👩🏼‍⚕️