Article

😅 ทำงานหนัก

ถ้าเราเจอทีมที่ใช่แล้ว … อย่าเสียพวกเขาไป ไม่ว่าจะอย่างไร จำไว้ว่าเรามีวันนี้ได้ไม่ใช่เพราะตัวเองแต่เพราะพวกเขา 💚

👆🏼 (ก็แค่) เทรนด์

ถ้าเทรนด์ที่เห็นอยู่มันไม่ถูกต้อง … เราจะเลือกมองข้ามมันไปหรือไหลไปตามน้ำพร้อมคนส่วนใหญ่เพื่อเป้าหมายระยะสั้นของตัวเองเพียงฝ่ายเดียว 🌊

🤝 เป้าหมายกับคำสัญญา

ความจริงก็คือ 99.99% ของตัวเลข วัตถุประสงค์ หรือเดดไลน์ มันคือเป้าหมายทั้งสิ้น … น้อยครั้งนักที่เราจะเจอคำมั่นสัญญาหรือคำขาด 🤞🏼

💰 เงิน (ไม่ใช่) อุปสรรค

ลองคิดให้ใหญ่แล้วทำงานถอยหลังดู ความสนุกมันอยู่ตรงที่เราได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับการปลูกฝังวินัยในการใช้เงินไปในตัว 🥳

🥾 จุดยืน

นี่คือพื้นที่ของเรา พื้นที่ที่เราจะไม่ยอมให้ใครมารุกรานง่ายๆ พื้นที่ที่เราจะสู้ยิบตาเพื่อรักษามันไว้ 👹

🎨 งานสร้างสรรค์

ทุกคนทำได้แต่มีน้อยคนที่จะทำให้ดีได้ และนั่นคือสาเหตุของความพิเศษของงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ 🧑🏻‍🎨

👑 บอส

ใครมีอำนาจสูงสุด? และใครคนนั้นคือคนสร้างมาตรฐานที่ไม่สมดุลให้เกิดขึ้นในองค์กร 👎🏽

✈️ เร็วเกินไป

นอกจากไม่มีข้อสงสัยกับคนทำเร็วไม่พอ … กลับตั้งมาตรฐานว่างานแบบนี้ต้องเสร็จในหนึ่งวันซะอีก … เอ๊ะมันยังไง? 😒