Article

✍🏼 พลังขององค์กร

เราในฐานองค์กรพอใจกับความเป็นไปในทุกวันนี้มาแค่ไหน … และเราน่าจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าอะไรที่เป็นปัญหา - คน กระบวนการ หรือวัฒนธรรม 👨🏻‍🦱👩🏼‍

✍🏼 การตลาดแบบทะลุโลก

โอเวอร์ไฮ้ป์คือสิ่งที่ผมเคยทำและทำอยู่ … และได้รับคำแนะนำให้ทำต่อไป แต่โอเวอร์ไฮ้ปคือสิ่งที่ขัดกับความเชื่อความรู้สึกลึกๆของผมเอง 😐

✍🏼 สัญญาณอันตรายที่สุด

เมื่อเราเริ่มตั้งข้อสงสัยในความสามารถของตัวเองและทีมงาน มันเป็นสัญญาณอันตรายที่สุดที่มีต่อความเป็นไปของธุรกิจหรือบริษัทที่เราดูแลอยู่ 🥺

✍🏼 วางแผนเพื่อการเรียนรู้

เราจะไม่หมกมุ่นกับผลผลิตและการส่งมอบ เราจะให้ความสำคัญกับการหาคำตอบที่ดีที่สุดมากกว่า นั่นคือเส้นทางที่ถูกต้องในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 😎

✍🏼 เริ่มต้นง่ายๆ

เพราะการทำความเรียบง่ายให้ซับซ้อนขึ้นตามความเหมาะสมนั้นเป็นไปได้มากกว่าการทำเรื่องที่ซับซ้อนอยู่แล้วให้ง่ายขึ้น 😎

✍🏼 โซลูชั่น “เดียว” ของผม

ไม่มีแนวคิดไหนจะผิดพลาดเท่านี้อีกแล้ว … ระบบใหม่ที่เหมาะสมกับทั้งองค์กรตั้งแต่วันแรก เสียใจด้วยเพราะระบบที่ว่านั้นไม่มีอยู่จริง 👎🏽

✍🏼 มายเซ็ตระดับโลก

ระดับโลกคือสิ่งที่เราควรคิดถึงตลอดเวลา ถ้าสิ่งที่เราทำอยู่ไม่มีทางที่จะก้าวไปถึงระดับนั้นก็ไม่ควรเสียเวลาทำ นั่นคือทัศนคติที่เราต้องการ 💪🏽

✍🏼 เมื่อเรา … ช้า

ถ้าเลือกได้ ถ้าเลือกจะทำแล้วก็ทำเลย … ไม่งั้นก็อย่าแม้แต่จะคิดที่จะเริ่ม ช้าๆมันเสียอารมณ์ 😤

✍🏼 “คุณค่า” มีไว้ให้จัดลำดับความสำคัญ

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่การรวมศูนย์อำนาจการตัดสินใจมาไว้ที่ส่วนกลาง แต่มันคือการกระจายอำนาจนั้นออกไปให้ใกล้ปัญหาที่สุด 🏆