Article

🐘 ว่าไปนั่น

การตอบคำถามบางข้อไม่ได้ไม่ใช่การชี้ให้เห็นว่าใครโง่ และการตอบคำถามบางข้อได้ไม่ใช่การชี้ให้เห็นว่าใครฉลาด 😎

🦧 อย่าดูถูกพลังของความช้า

ในโลกยุคปัจจุบันที่ความเร็วคือข้อได้เปรียบกับทุกเรื่องทุกธุรกิจ การสร้างซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังเรื่องนี้ได้ … เฟล 🤭

☝🏼 ประโยคเดียว

ความเหนื่อยล้าจากการเล่าเรื่องที่มาที่ไปและการใช้งานโปรแกรมมาตลอดสองชั่วโมงหายไปแทบจะในทันที เมื่อเราได้ยินคำว่า … 👂🏼

🪙 ตามราคาที่จ่าย

ลูกค้าจ่ายเงินเพื่อซื้อฟีเจอร์แต่มักจะได้บั๊กไปเป็นของแถม ยิ่งจ่ายมากยิ่งฟีเจอร์มากก็ยิ่งมีบั๊กเยอะเป็นเงาตามตัว 🙃

🗻 สิ่งที่ยาก

ไม่ใช่เพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นยากแต่เป็นเพราะเราล้มเหลวในการโน้มน้าวให้คนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเต็มใจ 🤝