🥺 สามสิ่งสำคัญ

สามเรื่องที่ผู้นำทีมควรให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในทีมคือ

  1. เราต้องช่วยให้พวกเขาเข้าใจตัวเอง รู้จักตัวเอง เข้าใจธรรมชาติและความต้องการของตัวเอง จะทำแบบนั้นได้คือเราต้องให้โอกาสพวกเขาลองทำหลายอย่าง ให้สัมผัสประสบการณ์หลายเรื่อง
  2. เราต้องช่วยให้พวกเขามีความมั่นใจ มั่นใจในตัวเอง มั่นใจในการทำงาน จะทำแบบนั้นได้เราต้องให้โอกาสและพื้นที่ในการแสดงออก คิด พูด ถกเถียง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆที่สำคัญ เราต้องให้โอกาสล้มเหลวแก่พวกเขา ล้มและเราช่วยพยุงให้พวกเขาลุกขึ้นมาสู้ใหม่
  3. เราต้องช่วยให้พวกเขามีความภูมิใจในตัวเอง ภูมิใจเมื่อทำได้และสำเร็จ ภูมิใจเมื่อพยายามแล้วแต่ล้มเหลว จะทำแบบนั้นได้เราต้องมอบหมายความรับผิดชอบที่ใหญ่กว่าความรู้และความสามารถที่พวกเขามีในขณะนั้น มันต้องท้าทาย มันต้องมาตรฐานสูง มันต้องมีโอกาสล้มเหลวมากกว่าสำเร็จ

สามข้อนี้คือสิ่งที่ตัวผมเองยึดถือมาโดยตลอดในการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมโดยเฉพาะกับน้องๆที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นอาชีพการทำงาน

สามเรื่องนี้สำคัญมาก อาจจะมากที่สุดด้วยซ้ำไปสำหรับเด็กสักคนที่กำลังค้นหาตัวตนและจุดยืนในสายอาชีพของตัวเอง ทักษะความรู้ความสามารถก็จำเป็น แต่เรื่องเหล่านั้นมันพัฒนากันได้ มันเปลี่ยนแปลงไปได้ตามการหมุนไปของโลก มันมีเก่าไปและใหม่มา มันมีพลวัต … ตราบใดที่คนนี้มีความเข้าใจ มั่นใจ และภูมิใจในตัวเอง ผมเชื่อมั่นว่าคนคนนี้จะมีอาวุธที่พร้อมสู้รบกับทุกเรื่องที่จะวิ่งเข้ามาหาในอนาคตอันใกล้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *