🙆🏻‍♀️ วิเคราะห์และมองหา

เราไม่รู้ว่าต้องทำอะไร เพราะเราไม่รู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไร

การมองหาและค้นหาไปเรื่อยๆเป็นเรื่องที่ดูสิ้นหวังในวันที่หดหู่

วันนี้ฉันต้องทำอะไร วันนี้ฉันต้องมองหาสัญญาณแบบไหน

จนเราตั้งเป้าหมายได้นั่นแหละ ทุกอย่างถึงจะมีเส้นทางของมัน

ขึ้นรถเมล์ ต่อรถไฟ ลงเรือ ไปเครื่องบิน หรือขี่จักรยาน

ก่อนมีเป้าหมายทุกตัวเลือกล้วนเป็นไปได้ … จนกระทั่งเราเลือกว่าฉันจะไปภูเก็ต

วันนี้เราไม่รู้เลยว่าเราต้องการข้อมูลอะไร ต้องหาพาร์ทเนอร์แบบไหน ต้องคิดฟีเจอร์อะไรเพิ่ม

จนเราเข้าใจตัวเองว่าต้องการอะไร จนเราตั้งเป้าหมายว่างานตรงหน้านี้มันตอบโจทย์เรื่องอะไร แล้วที่เหลือจะเป็นเรื่องง่ายมาก

เพราะเรารู้แล้วว่าต้องมองหาอะไรและตัดตัวเลือกอื่นๆอีกเป็นล้านทิ้งไปอย่างรวดเร็ว

ทักษะแรกที่จำเป็นคือการคิดเชิงวิเคราะห์

ทักษะที่สองที่ตามมาคือทักษะการค้นหาและมองหา

ต้องเรียงลำดับตามนี้เท่านั้น งานถึงจะก้าวหน้าไปได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *