🐐 ข้อมูลกับแรงบันดาลใจ

หาข้อมูลไม่ใช่เพื่อทำตาม

ข้อมูลมีไว้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ

อย่าถามเพื่อคั้นเอาจนน้ำหยดสุดท้าย

อย่าซักจนผ้าดำกลายเป็นผ้าขาว

เราไม่จำเป็นต้องได้ข้อมูลครบถ้วน เราไม่ควรที่จะได้ข้อมูลครบถ้วนด้วยซ้ำไป

ขอแค่โครง ขอแค่ภาพร่าง ขอแค่แนวทาง ขอแค่หลักการ

ที่เหลือคือหน้าที่ของเราในการปะติดปะต่อเรื่อง ในการใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไป ในการใส่จิตวิญญาณของตัวเองลงไป

คนที่คิดและทำในสิ่งที่แตกต่างในด้านบวกได้คือคนที่ไม่รอข้อมูลหยดสุดท้าย ไม่ใช่คนที่เชื่อข้อมูลทุกอย่างที่ได้มา … พวกเขาคือคนที่รู้ว่าจุดไหนคือเพียงพอ พวกเขาคือคนที่รู้ว่าอนาคตที่ดีกว่าเดิมเกิดขึ้นได้ด้วยการเติมเต็มช่องว่างของข้อมูลเหล่านั้นอย่างสร้างสรรค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *