⚡️ ความพยายามและฟ้าประทาน

ทักษะและพรสวรรค์

อย่างแรกได้มาเพราะความพยายาม

อย่างหลังได้มาจากฟ้าประทาน

หลายครั้งเราเองก็มองข้ามอย่างแรกและให้น้ำหนักกับอย่างหลังมากไปเมื่อเป็นเรื่องของการประเมินผล การให้ความเคารพชื่นชม

คุณครูมักมองหานักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็มก่อนนักเรียนที่ขยันที่สุดในห้อง

หัวหน้าทีมมีบ้างที่เอนเอียงไปหาคนที่ทำงานแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าคนที่ทำงานหนักกว่าคนอื่น

เราชอบคนที่ฉลาดหัวไวหรือคนที่ใฝ่รู้และไม่เกี่ยงงาน?

การวัดผลที่เน้นแต่ตัวเลขมักจะให้น้ำหนักไปกับพรสวรรค์มากกว่าทักษะ … หรืออย่างน้อยก็คือความพยายามให้ได้มาซึ่งทักษะต่างๆนั้น

ถ้าเราเห็นใครพยายามทำในสิ่งที่ยากกว่าความสามารถตอนนี้ของพวกเขา — เราควรชื่นชม

ถ้าเราเห็นใครทุ่มเทที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยการเปิดใจกว้าง — เราควรให้คะแนนพวกเขาด้วย

ไม่ใช่สำเร็จหรือล้มเหลวเพียงอย่างเดียว … ระหว่างทางที่พวกเขาแสดงออกให้เห็นถึงบุคลิกที่ดีนั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *