Revenue

🏐 การขายสองรูปแบบ

หน้าที่ของเราคือขายเอง ขายต่อไป ขายให้ได้ ขายให้ได้เยอะกว่าเดิม ขายจนคนที่บอกว่าขายไม่ได้ต้องยอมเปลี่ยนใจ ⚾️

🔮 รายได้อนาคต

ปัญหาคือถ้าคนรอบข้างที่มีอำนาจบริหารรอไม่ไหว … บริษัทใหม่ก็ต้องจบชีวิตลงอย่างน่าเสียดายพร้อมกับการสูญไปของเงินลงทุนของทุกคน 🤒

👳🏼‍♂️ พ่อค้ามืออาชีพ

เมื่อเราแสดงให้อีกฝ่ายเห็นได้ว่าเราไม่ได้มาเพียงเพื่อปิดการขาย แต่มาเพื่อทำความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือ … เมื่อนั้นความไว้ใจจะเกิดขึ้น 🦮

☁️ ใครจะจ่าย?

ราคานี้เพื่อโปรดักท์แบบนี้มีใครเต็มใจจ่ายมั้ย? ราคาแบบนี้กับต้นทุนแบบนี้และจำนวนลูกค้าเท่านี้มันจะช่วยให้เราอยู่รอดได้มั้ย? 🌧️

🤐 สิ่งสุดท้ายที่ควรพูด

ถ้าถามว่าเราควรพูดอะไรเป็นสิ่งแรกเพื่อให้ขายสินค้าได้ ก็ไม่แน่ใจ แต่ถ้าถามว่าเราควรพูดเรื่องอะไรเป็นอย่างสุดท้าย ตอบได้เลยว่าเรื่องเงิน 🤑