🪐 มองล่างและมองบน

การตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องทางกลยุทธ์ แบบแรกเป็นการมองด้านบนเป็นหลักเพียงด้านเดียว เช่น รายได้และจำนวนลูกค้า

การวัดผลจึงเป็นตัวเลขแบบเดี่ยวๆซึ่งไม่มีการเปรียบเทียบ

เดือนนี้รายรับ 100,000,000 ล้าน

เดือนนี้ได้ลูกค้าใหม่ 10,000 คน

การตั้งเป้าหมายแบบมองล่างคือ … มองว่าเราต้องเสียอะไรไปบ้างในระหว่างนั้น

เดือนนี้รายรับ 100,000,000 ล้าน … ต้นทุนเท่าไร?

เดือนนี้ได้ลูกค้าใหม่ 10,000 คน … ลูกค้าเก่าหายไปกี่คน?

เป้าหมายบนล่างคือเป้าหมายที่มีตัวเปรียบเทียบ เช่น

สัดส่วนรายรับต่อต้นทุนขายที่เราอยากได้คือ 32% แปลว่าทุกๆ 100 บาท เราต้องควบคุมต้นทุนให้ไม่เกิน 32 บาท ทำได้หรือไม่? ถ้าทำได้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย

รายรับ 100,000,000 ล้านแต่ต้นทุนขายปาเข้าไป 90% แบบนี้ก็พูดได้ไม่เต็มปากว่าเรามีธุรกิจที่ดี

ลูกค้าใหม่ 10,000 คนแต่เราต้องรักษาลูกค้าเก่าไว้ให้ได้ด้วย สัดส่วนลูกค้าที่ยกเลิกบริการของเราไม่ควรเกิน 10% ต่อเดือน

ถ้าทุกเดือนเราได้ลูกค้าใหม่ 10,000 คนแต่คนเก่าหายไป 5,000 คน แบบนี้ก็พูดยากว่าเรามีสินค้าที่ดีและตอบโจทย์ตลาด

การตั้งเป้าหมายที่ดีควรมองทั้งบนและล่างควบคู่กันไปเสมอ … เพื่อความยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *