Professional

📏 ยิ่งสั้นยิ่งยาว

เราไม่มีเวลาทำอะไรให้มันสั้นลง ให้มันง่ายขึ้นและเป็นระเบียบเรียบร้อยเราจึงลงเอยด้วยการทำอะไรเร็วๆแลกกับผลลัพธ์ที่ยากและซับซ้อนเกินจำเป็น 🌂

🤕 เราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไร?

เราต้องเตือนใจตัวเองอยู่ทุกวันว่าทั้งหมดนี้เราควบคุมได้ เราต้องรอบคอบและเป็นมืออาชีพที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะมีคนเห็นหรือไม่ก็ตาม 😶

🦊 อยู่ที่โอกาส

โอกาสเกิดขึ้นเพราะคนอื่นหยิบยื่นมันมาให้เรา คนอื่น … คนที่วันนี้เราอาจจะยังไม่เห็นว่าเรามีอนาคตร่วมกันได้ 🦋

🤟🏽 หน้าที่สามอย่าง

สามข้อนี้คือหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบ ในทุกครั้งและกับทุกคน มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะทำมันอย่างสม่ำเสมอและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 😶

🤷🏼‍♂️ ตามมาตรฐาน

โอเค … เมื่อเกมเป็นแบบนี้ บางคร้ังเราก็ต้องจำใจทำตามเพื่อให้ทุกอย่างผ่านไป … ผ่านไปแบบจะไม่มีวันหวนกลับมาพบเจอกันอีกเลย 🚩

🥳 อย่างมากและอย่างน้อย

เราเลือกได้ว่าจะนำเสนอสิ่งไหนให้สังคมและตลาด “นี่คือสิ่งที่มากที่สุดคุณจะได้รับ” หรือ “อย่างน้อยที่สุด คุณจะได้สิ่งเหล่านี้” 👻

🐠 ใช้มืออาชีพ

บางครั้งการเลือกทำเองทั้งหมดก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องสักเท่าไร มันจะเข้าข่ายเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย 🐟

🤟🏽 เตือนสติ

การเตือนสติอย่างมีศิลปะเริ่มต้นด้วยการที่เราต้องมีสติมากกว่าใครในห้อง อย่าหลุด อย่าก้าวร้าว อย่าลามปาม อย่าเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่ 🤬

👩🏼‍💻 มือไหน?

เพราะความมุ่งมั่นที่เป็นลักษณะนิสัยส่วนตัวของคนกลุ่มนี้ เราจึงเรียกพวกเขาว่ามืออาชีพ 👌🏽

😌 ลำบากคนอื่น

ไม่มีใครขาวสะอาดขนาดนั้น อันนี้เข้าใจได้แต่ถ้าลักไก่บ่อยๆอันนี้ก็ไม่ไหว 😟