Professional

🐳 มาตรฐานของเรา

เราไม่สามารถโกหกตัวเองได้ เราเป็นคนเดียวที่รู้ว่านี่เป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดแล้วหรือยัง 🦋

🗻 พิชิตเป้าหมาย

ทำ และทำ โดยไม่มีเงื่อนไข ไม่เร่ง ไม่เกินขอบเขต แต่ไม่มีวันไหนที่ไม่ทำ เพราะเหตุนี้ที่แบ่งแยกตัวจริงออกจากคนทั่วไป 👌🏽

😩 ไร้วินัย

การลดมาตรฐานลงมักให้ความรู้สึกดีในช่วงแรกแต่มันไม่เคยเป็นทางเลือกที่ดีในระยะยาว 🪝

🪨 งานที่ไร้คุณค่า

สิ่งสำคัญกับเรื่องนี้คือ มันไม่มีงานไหนที่ไร้ค่าหรอก ถ้าเราเลิกหยุดคิดถึงแต่ตัวเอง 🫀

🦛 เลือกเร็ว เลือกละเอียด?

เป้าหมายของเราควรจะเป็นการทำงานระดับมาสเตอร์พีช งานที่จะให้ชื่อให้จารึกในใจของผู้ใช้ทุกคนที่ได้สัมผัส งานที่เราจะภูมิใจไปชั่วลูกชั่วหลาน 🐩

🥐 มาตรฐานของใคร

ถึงแม้ว่าจะแลกมาด้วยการได้งาน การได้เงิน การได้คน การได้ชื่อเสียง … การลดมาตรฐานไม่เคยส่งผลดีในระยะยาว 🫚

🐸 แสดงตัวตน

ทั้งหมดคือการลงลายเซ็นของเรา ไม่ว่าเราจะเป็นใคร สวมหมวกใบไหน และมีอำนาจในมือมากหรือน้อย การกระทำทุกอย่างคือลายเซ็น ✍🏼

✍🏼 มีตติ้งมินิทส์

แค่การส่งมีตติ้งมินิทส์ทุกครั้งจะสร้างความแตกต่างในทางที่ดีให้ตัวเรา ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบ ความใส่ใจในรายละเอียดจะมาเต็ม 🌵

📏 ยิ่งสั้นยิ่งยาว

เราไม่มีเวลาทำอะไรให้มันสั้นลง ให้มันง่ายขึ้นและเป็นระเบียบเรียบร้อยเราจึงลงเอยด้วยการทำอะไรเร็วๆแลกกับผลลัพธ์ที่ยากและซับซ้อนเกินจำเป็น 🌂