Professional

👩🏼‍💻 มือไหน?

เพราะความมุ่งมั่นที่เป็นลักษณะนิสัยส่วนตัวของคนกลุ่มนี้ เราจึงเรียกพวกเขาว่ามืออาชีพ 👌🏽

😌 ลำบากคนอื่น

ไม่มีใครขาวสะอาดขนาดนั้น อันนี้เข้าใจได้แต่ถ้าลักไก่บ่อยๆอันนี้ก็ไม่ไหว 😟

🌑 วงกลมที่ไม่กลม

เราไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบ แต่มันคือหลักฐานว่าการตั้งใจมากกว่าเดิมอีกนิดกับฝึกฝนให้มากขึ้นอีกหน่อย … เราจะใกล้เคียงคำนั้นมากขึ้นเรื่อยๆ 🌕

🎊 แก้ไขหรือปล่อยผ่าน

เรื่องเหล่านี้ละเอียดอ่อน บางคนรับคำวิจารณ์ได้ดีกว่าบางคน บางคนจะรู้สึกอายและเสียหน้าถ้าถูกเปิดเผยว่าตัวเองทำงานผิดพลาด 🥲

🐸 ยังไม่สาย

เมื่อทัศนคติสร้างได้แปลว่าทุกคนก็ตรงต่อเวลาได้ ที่จริงแล้วมันคือคุณสมบัติข้อแรกที่ง่ายที่สุดที่ใครสักคนจะมีได้ด้วยซ้ำไป 🐤

🙅🏼 สาย สาย

การที่เรามีระยะเวลามากกว่าหนึ่งวันในการทำงานไม่ใช่อภิสิทธิ์ที่จะมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อความล่าช้าได้ 🦔

🌳 ทำงานคนเดียว

กุญแจสำคัญดอกแรกคืองานต้องใหญ่ต้องมีความหมายต้องเห็นผลลัพธ์ในตัวเองกุญแจสำคัญดอกที่สองคือ “ด้วยตัวคนเดียว” 🥶

🏆 งานที่ดีที่สุด

ถ้าเราไม่พราวด์ในงานของตัวเอง - แล้วเราจะคาดหวังให้คนอื่นมารู้สึกแบบนี้กับมันได้ยังไง? 🥹