🦛 เลือกเร็ว เลือกละเอียด?

ประโยชน์ข้อหนึ่งที่เราได้จากการทำงานช้าด้วยสติคือเราจะได้งานที่ละเอียด

ประโยชน์ข้อสองที่เราได้จากการทำงานช้าอย่างรอบคอบคือเราจะได้ลูกค้าที่มีความอดทน

“ทีมนี้ไปเร่งเขาไม่ได้หรอกครับ เขาทำงานละเอียด” — เพื่อนคนหนึ่งเล่าให้ฟัง

“หัวหน้าผมเลยบอกว่าก็ไม่เป็นไร เราลองหาระบบสำเร็จรูปในตลาดดูก่อน แล้วเก็บบริษัทนี้ไว้ในใจว่าถ้าหาของพร้อมใช้ไม่ได้แล้วค่อยมาติดต่อบริษัทนี้อีกที” — หัวหน้าให้แนวทางมาแบบนี้

มันเป็นคำชมที่เราฟังแล้วควรจะมีความสุขมาก — ช้าแต่ละเอียด (เมื่อเทียบกับเร็วแต่เละเทะ)

มันเป็นการแสดงจุดยืนของบริษัทนี้ที่ดีมาก — ทำงานด้วยความตั้งใจและรอบคอบ

มันเป็นผลลัพธ์ที่ผมพยายามต่อสู้มาตลอด — ปฏิเสธงานที่เร่งด่วนเกินไปทุกครั้ง

เป้าหมายของเราควรจะเป็นการทำงานระดับมาสเตอร์พีช งานที่จะให้ชื่อให้จารึกในใจของผู้ใช้ทุกคนที่ได้สัมผัส งานที่เราจะภูมิใจไปชั่วลูกชั่วหลาน

งานเร็วให้เรื่องเหล่านี้กับเราไม่ได้ … ต้องงานละเอียดและประณีตเท่านั้น

พวกเราทุกคนต้องพยายามในทุกๆวันที่จะสร้างผลงานระดับนั้นขึ้นมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *