👍🏼 ความน่าเชื่อถือของฉัน

ความน่าเชื่อถือ 25% แรกมาจากการที่เราบอกว่าจะทำอะไร ด้วยการชี้แจงอย่างมีหลักการเหตุผลและขั้นตอน

ความน่าเชื่อถือ 25% ที่สองมาจากการที่เรากำหนดเวลาลงไปว่าจะเสร็จเมื่อไร จะได้เมื่อไร ทีละขั้น ทีละตอน

ความน่าเชื่อถือ 50% ที่เหลือมาจากการที่เราทำได้ตามคำพูดอย่างสม่ำเสมอ แปดจาก 10 ครั้งเราไม่พลาด สองครั้งที่หลุดไปก็ด้วยเหตุผลที่ดีและมีการแจ้งความคืบหน้าและการเตรียมการอย่างต่อเนื่อง

ส่วนหนึ่ง (ส่วนใหญ่?) ได้ความเชื่อถือที่ 25% แรกเพราะพูดได้บอกได้ว่าจะทำอะไร

ส่วนหนึ่ง (น้อยลงจากเดิม) ได้ความน่าเชื่อถือที่ 50% เพราะระบุได้ด้วยว่าจะเสร็จเมื่อไร

ส่วนน้อย (น้อยมากๆ) ที่ได้ความน่าเชื่อถือ 100% เพราะน้อยคนจะทำอะไรเสร็จตามสัญญาอย่างสม่ำเสมอ หลายคนพูดได้แต่ทำไม่ได้ หลายคนพูดไว้แล้วหายเงียบไป

25, 50, 100% … ไม่มีเรื่องฟลุ๊ค การเป็นคน 100% นั้นมีแค่ความทุ่มเท ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ และความใส่ใจเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *