Employee

♾️ คนคือค่าคงที่

เพราะการเติบโตขององค์กรไม่ควรถูกจำกัดอยู่แค่ตัววัดเชิงปริมาณอย่างยอดขาย กำไร จำนวนลูกค้าและจำนวนพนักงาน 🐰

🧢 หมวกสี่ใบ

หลายครั้งเราไม่ได้ทำงานเพียงด้านเดียว แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องปกติเท่าไรถ้าเราต้องถูกบังคับให้ทำอะไรที่เราไม่ถนัดตลอดเวลา ✨

👉🏼 อินซอร์ส

เราควรเลือกที่จะ “อินซอร์ส” เมื่อต้องการความช่วยเหลือ เราควรเลือกที่จะดึงคนนอกเข้ามาเป็นคนในตามความเหมาะสม 🙌🏼

🤲🏼 ผู้ให้ที่กล้าขัดแย้ง

เมื่อไรที่ข้อมูลมาพร้อมความกล้าคุณคือผู้ให้ที่กล้าขัดแย้ง คุณคือคนที่แตกต่างอย่างมีคุณค่าและคุณควรจะภูมิใจในตัวเองได้เต็มที่ ✌🏼

🖐🏼 ทำด้วยสมอง ทำด้วยมือ

ความอยู่รอดและก้าวหน้าขององค์กรใดๆจะขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญของคนสองประเภทนี้ที่เท่าหรือใกล้เคียงกันมากกว่าที่เป็นอยู่ 😼

🤲🏼 เก่าก่อนใหม่

เพราะเราควรต้องเลือกคนในก่อนคนนอกก่อนเสมอ เมื่อฐานรากแข็งแกร่ง เราค่อยเริ่มมองหาการเสริมทีมงานเข้ามา 🤠

👄 ปากกับใจ

ไม่ต้องจัดเป็นสโกแลนหรือแคมเปนจ์อะไรให้ยิ่งใหญ่อลังการ … แค่ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างก็พอว่าความจริงแล้วการทำงานที่นี่เป็นอย่างไร 🫀

🧲 ขอบเขตการควบคุม

ไม่มีคนเก่งที่ไหนชอบถูกบังคับด้วยกฎเกณฑ์ล้าสมัย … บริษัทเล็กๆก็ไม่ได้ถูกสร้างมาจากกฎเกณฑ์ล้าสมัย นั่นเป็นอีกสาเหตุที่ทำไมเล็กดีกว่าใหญ่ 🧨