Employee

🎉 ให้ความหวัง

คนเราอยู่ได้ด้วยความหวัง คำถามคือเราสร้างความหวังในเชิงบวกให้สมาชิกในทีมได้ในทุกๆวันที่พวกเขาทำงานกับเราหรือไม่ 🦊

👩🏼‍💻 มือไหน?

เพราะความมุ่งมั่นที่เป็นลักษณะนิสัยส่วนตัวของคนกลุ่มนี้ เราจึงเรียกพวกเขาว่ามืออาชีพ 👌🏽

⚽️ กัปตันทีม

เราต้องไม่พยายามฝืนใจให้ใครที่ไม่อยากเป็นผู้นำต้องถูกบังคับให้เป็นผู้นำ (โดยเอาคำว่าความก้าวหน้าในอาชีพของเขามาเป็นตัวประกัน) 💁🏼‍♂️

🥺 สามสิ่งสำคัญ

สามเรื่องนี้สำคัญมาก อาจจะมากที่สุดด้วยซ้ำไปสำหรับเด็กสักคนที่กำลังค้นหาตัวตนและจุดยืนในสายอาชีพของตัวเอง 🧑🏻‍🎓

🤝 กลุ่มหรือเดี่ยว

เราเชื่อมั่นในตัวพวกเขาได้ … ดีแล้ว แต่อย่ายึดตัวเองเป็นมาตรฐาน ประเภทว่าฉันยังทำได้เลย หรืออายุเท่ากันฉันไม่เห็นต้องการเพื่อนร่วมงานเลย ✌🏼

✍🏼 รับรู้ … ลงมือทำ

เมื่อการทำให้ดู การช่วยทำ การทำคู่กันไป การแบ่งความรับผิดชอบคนละส่วนจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย 🙌🏼

🙅‍♀️ ไม่รู้จัก

ถ้าเราไม่เทคแอคชั่น … อะไรจะเกิดขึ้น? คนในทีมจะนิ่งเฉย หรือจะมีใครสักคนก้าวเท้าออกมารับหน้าและรับผิดชอบ? 🙎🏽‍♂️

🫵🏼 ท้าทายอำนาจ?

เมื่อคนในทีมรู้สึกว่าการตัดสินใจของเราไม่ดีที่สุด เมื่อพวกเขาคิดว่ามีทางเลือกที่ดีกว่าและกล้าพอที่จะลงมือปฏิบัติไปตามนั้น 🙇🏼‍♀️

🏀 ลงสนาม

หน้าที่ของเราคือการเป็นโค้ชนอกสนาม ฝึกสอนให้ดี เตรียมตัวให้แน่น เมื่อลงสนามแล้วเราต้องปล่อยไป 👋🏼