Employee

🐟 ยกแผง

ในเมื่อการตัดสินใจปฏิเสธหรือตอบรับคำชวนของใครสักคนนั้นเป็นอำนาจตัดสินใจของเจ้าตัวแบบ 100% คำว่า “ดึงคน” หรือ “กวาดทีม” จึงไม่มีอยู่จริง 😬

♾️ คนคือค่าคงที่

เพราะการเติบโตขององค์กรไม่ควรถูกจำกัดอยู่แค่ตัววัดเชิงปริมาณอย่างยอดขาย กำไร จำนวนลูกค้าและจำนวนพนักงาน 🐰

🧢 หมวกสี่ใบ

หลายครั้งเราไม่ได้ทำงานเพียงด้านเดียว แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องปกติเท่าไรถ้าเราต้องถูกบังคับให้ทำอะไรที่เราไม่ถนัดตลอดเวลา ✨

👉🏼 อินซอร์ส

เราควรเลือกที่จะ “อินซอร์ส” เมื่อต้องการความช่วยเหลือ เราควรเลือกที่จะดึงคนนอกเข้ามาเป็นคนในตามความเหมาะสม 🙌🏼

🤲🏼 ผู้ให้ที่กล้าขัดแย้ง

เมื่อไรที่ข้อมูลมาพร้อมความกล้าคุณคือผู้ให้ที่กล้าขัดแย้ง คุณคือคนที่แตกต่างอย่างมีคุณค่าและคุณควรจะภูมิใจในตัวเองได้เต็มที่ ✌🏼

🖐🏼 ทำด้วยสมอง ทำด้วยมือ

ความอยู่รอดและก้าวหน้าขององค์กรใดๆจะขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญของคนสองประเภทนี้ที่เท่าหรือใกล้เคียงกันมากกว่าที่เป็นอยู่ 😼

🤲🏼 เก่าก่อนใหม่

เพราะเราควรต้องเลือกคนในก่อนคนนอกก่อนเสมอ เมื่อฐานรากแข็งแกร่ง เราค่อยเริ่มมองหาการเสริมทีมงานเข้ามา 🤠