Employee

🧭 ที่ไหน เมื่อไร

บางทีมันก็ไม่ใช่ว่าที่ไหนหรือเมื่อไร … ความเคารพในเวลาส่วนตัวต่างหากที่สำคัญ บางองค์กรมีวัฒนธรรมที่ดี - อิสระที่แท้จริงจึงเป็นไปได้ 👨🏽‍🔧

🟰 จะบวกหรือลบ

มันไม่ใช่โชคหรือดวง มันคือการฝึกฝน มันคือการปลูกฝัง มันคือการเตรียมตัว เราเป็นคนขั้วบวกได้ถ้าเราอยากเป็น ➕➕➕

✅ ฟีเจอร์หรือบั๊ก

เมื่อเรามองข้ามบั๊กไปได้ เราจะเห็นว่าความแตกต่างคือสิ่งสวยงาม ความแตกต่างคือจุดแข็งของทีมและองค์กรของเราที่ไม่มีใครเลียนแบบได้ 😊

🧑🏽‍💻 เก่งรอบด้าน

สิ่งที่ควรจะทำในฐานะผู้นำคือการสร้าง “ทีม” ที่เก่งรอบด้าน ทีมคือการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกัน 🙌🏼

🙌🏼 ตัวสำรอง

แบ็คอัพสำคัญ ลองต้องถามตัวเองดูว่าวันนี้เราเป็นแบ็คอัพให้ใครได้จริงๆมั้ย? ด้วยเนื้องานเหมือนที่เราเคยทำจนเชี่ยวชาญในอดีต 👆🏼

🤖 นักวิเคราะห์

เพราะเรื่องสำคัญไม่ใช่ความต้องการทางธุรกิจของเราในฐานะผู้สร้างแต่มันเป็นความต้องการของคนในฝั่งผู้ใช้ 🙏🏽