🫲🏼 คัดเลือกคน

เห็นหลายครั้งกระบวนการคัดกรองคนเข้าทำงานจะเป็นแบบนี้

  1. ไม่เข้มงวดในการกำหนดกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกคนให้ดี
  2. แต่มาเข้มงวดกำหนดกฎเกณฑ์ในการทำงานหลังจากที่รับคนเข้ามาแล้ว
  3. ทำให้มีพวกแตกแถว ไร้ระเบียบ ไร้ความเคารพเดินเพ่นพ่านอยู่ในองค์กรเพราะกฎเกณฑ์พวกนี้ทำอะไรไม่ได้ … ก็รับเข้ามาทำงานแล้ว
  4. คนดีๆก็พลอยได้รับผลกระทบ ทำงานลำบากเพราะสังคมนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน

มันควรเป็นแบบนี้มากกว่ามั้ย?

  1. กำหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด หนักแน่น และไม่ประนีประนอมในการคัดเลือกคน
  2. พวกแตกแถว ไร้ระเบียบ ไร้ความเคารพจะไม่มีวันได้มาเดินทอดน่องในองค์กรของเรา
  3. ผ่อนปรนกฎเกณฑ์ในการทำงานลงเพื่อให้คนดีๆมีความสามารถได้มีอิสระในการทำงาน ในการแสดงฝีมือ
  4. บริษัทจะเจริญรุ่งเรืองเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *