Customer Experience

🪐 ขายความรู้สึก

เพราะในฐานะองค์กร ทรัพยากร กระบวนการ เทคโนโลยีเพียงเท่านั้นไม่สามารถการันตีว่าเราจะส่งต่อประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้ ☘️

🪺 ปัจจัยที่ควบคุมได้

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะพยายามสร้างโปรดักท์ที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้และเราจะปฏิบัติตนกับทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างดีที่สุด 🪹

🥳 อย่างมากและอย่างน้อย

เราเลือกได้ว่าจะนำเสนอสิ่งไหนให้สังคมและตลาด “นี่คือสิ่งที่มากที่สุดคุณจะได้รับ” หรือ “อย่างน้อยที่สุด คุณจะได้สิ่งเหล่านี้” 👻

🫱🏼 ทิ้งท้าย

การที่เราพยายามจะเป็นคนที่พิมพ์หรือพูดประโยคสุดท้ายในบทสนทนาเสมอ มันสื่อถึงความใส่ใจและเคารพ 🙏🏽

🎊 (ไม่) เป็นทางการ

ลองมองภาพกระบวนการทำงานของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้วถามตัวเองให้หนักว่า “เราจะทำให้มันสนุกขึ้นได้ยังไงวะ?” 😜

🎉 เพลสเช่อร์ พ้อยท์

ลดความเครียด, เพิ่มความมั่นใจ, รู้สึกปลอดภัยขึ้น, เป็นที่ยอมรับในสังคม, ยกระดับสถานะ นี่คือเพลสเช่อร์ พ้อยท์ และมันขายได้เหมือนกัน 🙌🏼