Customer Experience

🫱🏼 ทิ้งท้าย

การที่เราพยายามจะเป็นคนที่พิมพ์หรือพูดประโยคสุดท้ายในบทสนทนาเสมอ มันสื่อถึงความใส่ใจและเคารพ 🙏🏽

🎊 (ไม่) เป็นทางการ

ลองมองภาพกระบวนการทำงานของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้วถามตัวเองให้หนักว่า “เราจะทำให้มันสนุกขึ้นได้ยังไงวะ?” 😜

🎉 เพลสเช่อร์ พ้อยท์

ลดความเครียด, เพิ่มความมั่นใจ, รู้สึกปลอดภัยขึ้น, เป็นที่ยอมรับในสังคม, ยกระดับสถานะ นี่คือเพลสเช่อร์ พ้อยท์ และมันขายได้เหมือนกัน 🙌🏼

😅 เดี๋ยวก็มีอีก

ของตายคือความอันตรายเพราะมันสื่อถึงคุณภาพที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ความอ่อนแอ และความไร้แก่นสาร 😰

🦾 นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

การเปลี่ยนแปลงด้วยความหวังว่าจะให้อะไรๆดีขึ้นนั้นยากเสมอ เมื่อผูกมันกับคำว่านวัตกรรมก็ยิ่งยากขึ้นหลายเท่าทวีคูณ 👦🏻