🌈 ทำไมมันแพงจัง

มันแพงเพราะไม่มีใครทำได้

มันแพงเพราะผมไม่ได้ทำตามที่คุณบอก

มันแพงเพราะสมองผมมีราคา

มันแพงเพราะคุณจะหาสิ่งนี้จากที่ไหนอีกไม่ได้แล้ว

มันแพงเพราะไม่จะอยู่ไปอีกนานในอนาคต

มันแพงเพราะผมก็จะอยู่ตรงนี้ไม่ได้หายไปไหน

มันแพงเพราะมันคือสิ่งที่แก้ปัญหาให้คุณได้จริง

มันแพงเพราะมันคืองานศิลปะ

มันแพงเพราะผลตอบแทนที่คุณจะได้รับนั้นสูงกว่าราคาหลายเท่า

อะไรที่แพงมักจะมีเหตุผลในตัวมันเองอยู่แล้ว ถ้าเราไม่พร้อมจ่าย … เราก็จะได้ในสิ่งตรงข้ามกับประโยคข้างบน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *