Company

3️⃣ งานสามแบบ

ความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ไม่ว่าจะบริษัทใหญ่หรือเล็กเราต้องหาใครสักคนที่มารับผิดชอบเรื่องเหล่านี้ให้ได้ 🔌

🦔 การจัดการเวลา

สิ่งจำเป็นคือโดยเฉลี่ยแต่ละวันคนคนนี้ใช้เวลาไปกับกิจกรรมหลักมากแค่ไหน อยู่ในระดับที่น่าพอใจหรือไม่ 🌵

🎩 โปรดักท์ไม่ใช่บริษัท

ความเป็นจริงคือไม่มีใครเก่งทั้งสองด้าน (อาจจะมี) แต่ที่แน่ๆไม่มีใครที่มีเวลาเพียงพอในการทำทั้งสองเรื่องให้ได้ดีในเวลาเดียวกัน 👚

😨 ทำดีเพื่อได้ผลร้าย

ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญในการวัดผลว่าเราทำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานแค่ไหน มันสำคัญที่ว่าประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อปัจจุบันหรืออนาคต 🥶

🐘 ถ้าอยากใหญ่ (ก็ใหญ่ได้)

เล็กที่ขนาดแต่ใหญ่ด้วยคุณภาพ เวปไซต์ และบล๊อก คือจุดเริ่มต้นที่ดีและจับต้องได้ (ต้องเริ่มทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง - ตรงนี้ที่ไม่ง่าย) 🎉

🪙 เวลาและเงิน

เราต้องการรายได้ที่มั่นคงระดับหนึ่งเพื่อการอยู่รอด ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการเวลาที่มากเพียงพอในการสร้างธุรกิจเพื่ออนาคต 💶

👄 ปากกับใจ

ไม่ต้องจัดเป็นสโกแลนหรือแคมเปนจ์อะไรให้ยิ่งใหญ่อลังการ … แค่ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างก็พอว่าความจริงแล้วการทำงานที่นี่เป็นอย่างไร 🫀

🏢 นอกออฟฟิศ

อย่าอยู่ใกล้สิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ด้วยกันในระยะห้าเมตร ถ้าทำสองข้อนี้ได้ … โปรดักทิวิตี้เราจะพุ่งขึ้นอีกมากมาย 🧊

✊🏼 แลกเปลี่ยน

มันคือหน้าที่ มันคือความรับผิดชอบ และมันแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นที่จะอยู่ร่วมกันเป็นทีม 🤝🏽