Company

🫑 ไม่จำเป็นอีกแล้ว?

ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว ทุกอย่างไม่มีทางเหมือนเดิม … มันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นรึเปล่าว่าอะไรที่กำลังจะไม่จำเป็นอีกต่อไป 🥝

💚 ด้วยรักและความใส่ใจ

กระบวนการนี้อาจจะช้า มันอาจจะยากในช่วงเริ่มต้นแต่มันเป็นหนทางเดียวที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ผลักดันให้สังคมก้าวหน้าต่อไป 🐝

🎋 บริษัทสงบสุข

เพราะกระบวนการ วัฒนธรรม และคนที่อยู่ที่นี่ทำให้มันเป็นแบบนั้น - ด้วยการออกแบบที่ตั้งใจมาอย่างดี 👐🏼

👎🏼 เจ้าของคือปัญหา

มันคือการแบ่งปันความรู้ การรู้จักเคารพในความเห็นของเพื่อนร่วมทีม การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การสร้างความโปร่งใสในการทำงาน 👋🏽

🍙 ภาวะผู้นำ

ถ้าเรากำลังสงสัยว่า เอ๊ะ ทำไมทีมนี้สอนเท่าไรก็ไม่จำ ทำเท่าไรก็ไม่ดี ลองสังเกตดูซิว่าทีมนี้มีสมาชิกที่มีภาวะความเป็นผู้นำอยู่บ้างมั้ย 🍘

🐚 ฉันกลัวที่จะเสียเธอไป

นี่คือสิ่งที่ฉันคิดว่ามีความเฉพาะตัวมาก สิ่งนี้ช่วยสร้างความแตกต่างที่แบ่งแยกเราออกจากองค์กรอื่นทั่วไป และฉันภูมิใจมากที่จะได้พูดแบบนี้ 🪸

🐙 คนกับวัฒนธรรม

การไล่คนออกหนึ่งคนไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อพฤติกรรมขององค์กรเลยแม้แต่นิดเดียว … เพราะคนหายไปแต่แนวคิดเดิมๆยังคงอยู่ 🪼

🍞 หน้าที่ผมคืออะไรนะ?

ไม่ใช่ว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรเป็นเรื่องผิด แต่การเปลี่ยนแปลง “บ่อย” นั้นไม่ถูกต้องและแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอมากกว่าความเข้มแข็ง 🥝

🔮 ความรู้กับการแบ่งปัน

ความรู้ที่ดีที่สุดเกิดขึ้นจากการลงมือทำจริง การแบ่งปันนั้นสำคัญและมีส่วนกับโอกาสในการพัฒนาตัวเองของทีมงานก็จริง แต่มันไม่ใช่เรื่องเดียว 🧰

💼 หน้าที่การงานและการเมือง

ความเปลี่ยนแปลงครั้งหน้าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราพยายามมองให้ทะลุว่าเรากำลังจะเดินกลับเข้าไปในวังวนการเมืองน้ำเน่าแบบเดิมๆหรือไม่ 🪼