Company

🍙 ภาวะผู้นำ

ถ้าเรากำลังสงสัยว่า เอ๊ะ ทำไมทีมนี้สอนเท่าไรก็ไม่จำ ทำเท่าไรก็ไม่ดี ลองสังเกตดูซิว่าทีมนี้มีสมาชิกที่มีภาวะความเป็นผู้นำอยู่บ้างมั้ย 🍘

🐚 ฉันกลัวที่จะเสียเธอไป

นี่คือสิ่งที่ฉันคิดว่ามีความเฉพาะตัวมาก สิ่งนี้ช่วยสร้างความแตกต่างที่แบ่งแยกเราออกจากองค์กรอื่นทั่วไป และฉันภูมิใจมากที่จะได้พูดแบบนี้ 🪸

🐙 คนกับวัฒนธรรม

การไล่คนออกหนึ่งคนไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อพฤติกรรมขององค์กรเลยแม้แต่นิดเดียว … เพราะคนหายไปแต่แนวคิดเดิมๆยังคงอยู่ 🪼

🍞 หน้าที่ผมคืออะไรนะ?

ไม่ใช่ว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรเป็นเรื่องผิด แต่การเปลี่ยนแปลง “บ่อย” นั้นไม่ถูกต้องและแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอมากกว่าความเข้มแข็ง 🥝

🔮 ความรู้กับการแบ่งปัน

ความรู้ที่ดีที่สุดเกิดขึ้นจากการลงมือทำจริง การแบ่งปันนั้นสำคัญและมีส่วนกับโอกาสในการพัฒนาตัวเองของทีมงานก็จริง แต่มันไม่ใช่เรื่องเดียว 🧰

💼 หน้าที่การงานและการเมือง

ความเปลี่ยนแปลงครั้งหน้าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราพยายามมองให้ทะลุว่าเรากำลังจะเดินกลับเข้าไปในวังวนการเมืองน้ำเน่าแบบเดิมๆหรือไม่ 🪼

👆🏼 10 เท่า

จะเลือกทำ 10% หรือ 10 เท่ามันก็เหนื่อยไม่แพ้กัน ถ้าเหนื่อยแล้วได้ผลลัพธ์น้อย … จะทำไปเพื่ออะไร ✋🏽

👃🏼 ขยายตัว

ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจที่เราไม่ได้มีทรัพยากร เวลา เงินทุน และกำลังพลมากมายนัก เราต้องเลือกที่จะเติบโตและขยายตัว … 💪🏽

😷 เมื่อฉันป่วยไข้

สิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ฉันลาป่วยสามารถบอกอะไรได้มากมายเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน ทีมงาน องค์กร และวัฒนธรรมในการทำงานที่ฉันสร้างขึ้นมา 🫡

✨ สร้างนวัตกรรม

ทำได้มั้ย? … ได้อยู่แล้ว แต่ทำแล้วออกมาดีที่สุดมั้ย? … ยาก ยากมากเพราะมันไม่ใช่องค์ความรู้ที่อยู่ในดีเอ็นเอขององค์กรหรือธุรกิจเหล่านั้น 🌪️