Company

✊🏼 แลกเปลี่ยน

มันคือหน้าที่ มันคือความรับผิดชอบ และมันแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นที่จะอยู่ร่วมกันเป็นทีม 🤝🏽

🧲 ขอบเขตการควบคุม

ไม่มีคนเก่งที่ไหนชอบถูกบังคับด้วยกฎเกณฑ์ล้าสมัย … บริษัทเล็กๆก็ไม่ได้ถูกสร้างมาจากกฎเกณฑ์ล้าสมัย นั่นเป็นอีกสาเหตุที่ทำไมเล็กดีกว่าใหญ่ 🧨

🌶️ พริกและข้าว

ต้นข้าวในนาก็เหมือนคนเลือดเก่า ต้นพริกขี้หนูก็เหมือนคนเลือดใหม่ ต่างคนต่างต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่ในการอยู่รอด 🌾

🎉 ให้ความหวัง

คนเราอยู่ได้ด้วยความหวัง คำถามคือเราสร้างความหวังในเชิงบวกให้สมาชิกในทีมได้ในทุกๆวันที่พวกเขาทำงานกับเราหรือไม่ 🦊

🤝 กลุ่มหรือเดี่ยว

เราเชื่อมั่นในตัวพวกเขาได้ … ดีแล้ว แต่อย่ายึดตัวเองเป็นมาตรฐาน ประเภทว่าฉันยังทำได้เลย หรืออายุเท่ากันฉันไม่เห็นต้องการเพื่อนร่วมงานเลย ✌🏼

🙅‍♀️ ไม่รู้จัก

ถ้าเราไม่เทคแอคชั่น … อะไรจะเกิดขึ้น? คนในทีมจะนิ่งเฉย หรือจะมีใครสักคนก้าวเท้าออกมารับหน้าและรับผิดชอบ? 🙎🏽‍♂️

🎊 แก้ไขหรือปล่อยผ่าน

เรื่องเหล่านี้ละเอียดอ่อน บางคนรับคำวิจารณ์ได้ดีกว่าบางคน บางคนจะรู้สึกอายและเสียหน้าถ้าถูกเปิดเผยว่าตัวเองทำงานผิดพลาด 🥲