👃🏼 ขยายตัว

ไอเดีย — ขนาดของทีม

ความรู้ — กระบวนการที่ตายตัว

ประสบการณ์ — จำนวนสินค้า

ชื่อเสียง — เงินระดมทุน

ความน่าประทับใจ — ฐานลูกค้า

ความจริงใจ — งานเอ้าซอส

มิตรภาพ — คำมั่นสัญญา

ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจที่เราไม่ได้มีทรัพยากร เวลา เงินทุน และกำลังพลมากมายนัก เราต้องเลือกที่จะเติบโตและขยายตัวในเรื่องแรกก่อนเรื่องหลัง

ถ้าเราทำเรื่องด้านหน้าได้ดีทั้งหมด ด้านหลังทั้งหมดจะตามมาเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *