☝🏼 สำคัญขึ้นก่อน

เหตุผลที่ผมเลือกใจความสำคัญก่อนมารยาทเพราะลองคิดดูว่าถ้าผู้อ่านมีเวลาแค่ 10 วินาทีในการอ่านอีเมล์ของเรา เขาจะได้อะไรไปจาก 10 วินาทีนั้น? 📬

🙄 คาดคะเนได้

เพราะคาดคะเนได้ยาก การสร้างซอฟต์แวร์จึงซับซ้อนและมีปัจจัยเสี่ยงต่อความล้มเหลวมาก 😥

💣 เริ่มจากความเสี่ยง

เวลาทุกนาทีที่หมดในการทำโปรเจกต์ถูกใช้ไปเพื่อป้องกันและกำจัดความเสี่ยง มันจึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่เราจะไม่มองข้ามเรื่องนี้ 🕶👓

👟 20% สุดท้าย

นี่คือการบริหารโครงการที่ดีจริงหรอ? ตอบไม่ได้ … แต่ที่แน่ๆคือมันเป็นเรื่องปกติมาก 😅

✌🏼 2.5 เท่า

เรื่องแบบนี้บางครั้งมันก็อยู่ที่ความเร็ว (ยิ่งเร็วยิ่งดี) แต่หลายครั้งมันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือ 👍🏽

😇 แปดด้าน

แนวทางที่ถูกต้องไม่ใช่การกำจัดความรู้สึกที่เป็นลบออกไป แต่มันคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเป็นจริงทั้งทางบวกและลบอย่างสมดุล ⚖️