👑 บอส

ทำไม

  • ทีมธุรกิจจึงมีอำนาจสูงสุดในบริษัท
  • ทุกงานถึงเร่งรีบและสำคัญเท่ากันไปหมดในทางธุรกิจ
  • ทีมคิวเอ/เทสเตอร์ถึงถูกฝากไว้อยู่กับหัวหน้าคนนั้นทีคนนี้ที
  • หนี้ทางเทคนิคถึงได้สะสมเพิ่มพูนโดยไม่มีคำสั่งให้แก้ไขปรับปรุง
  • ตัวชี้วัด (KPI) เรื่องความแข็งแรงและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีถึงเป็นรองตัวชี้วัดเรื่องรายได้และกำไร

เพราะหัวหน้าใหญ่สูงสุดมาจากสายงานธุรกิจหรือการเงินหรือการวางแผนหรือการตลาด

เพราะหัวหน้าใหญ่สูงสุดไม่ใช่คนที่มาจากสายเทคนิคที่มีประสบการณ์ตรงกับงานสร้างผลิตภัณฑ์

และ

เพราะหัวหน้าใหญ่สูงสุดไม่คิดว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีหรือเป็นบริษัทที่จะคงอยู่และรุ่งเรืองเพราะซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี

ยังมีบริษัทแบบนี้หลงเหลืออยู่อีกหรือ?

ธนาคาร ประกันภัย การเงิน โทรคมนาคม การขนส่ง โรงพยาบาล โรงงาน สถานศึกษา อื่นๆ … มีที่ไหนบ้างที่หนีพ้นซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี

คำตอบสำหรับคำถามข้างบนทั้งหมดจบลงที่ “ใครคือบอส” นั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *