🤝 เป้าหมายกับคำสัญญา

หลายครั้งเมื่อเราพูดถึงตัวเลข วัตถุประสงค์ หรือเดดไลน์ มันคือเป้าหมาย (Target) ไม่ใช่คำมั่นสัญญา (Commitment) หรือคำขาด (Ultimatum)

เป้าหมายคือ 100% … เราจะพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะไม่หยุดแค่ 90, 99 หรือ 99.99% เราจะทุ่มเททำงานต่อไปตามสภาพที่เอื้ออำนวยเพื่อตัวเลขสุดท้ายที่ 100%

แต่ถ้ามันจบลงที่ 90 หรือ 99 หรือ 99.99% … ไม่มีใครตาย ไม่มีใครเดือดร้อน เพราะเราจะมองข้ามตัวเลขพวกนั้นแล้วชื่นชมและซาบซึ้งกับความทุ่มเทของทีมงานที่ช่วยกันทำเรื่องนี้ขึ้นมา

ไม่มีใครตายเพราะตัวเลขสุดท้ายไม่ใช่ 100%

คำมั่นสัญญาว่าต้องได้ 100% … เราจะพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะไม่หยุดแค่ 90, 99 หรือ 99.99% เราจะทุ่มเททำงานต่อไป (ด้วยความกดดัน) ตามสภาพที่เอื้ออำนวยเพื่อตัวเลขสุดท้ายที่ 100%

และเมื่อมันจบลงที่ตัวเลขอื่น … บางคนต้องเจ็บปวด บางคนต้องชอกช้ำ บางคนต้องเดือดร้อน เพราะความทุ่มเทของทีมงานที่ช่วยกันทำเรื่องนี้ขึ้นมาจะมลายหายไปเพราะตัวเลข 99.99%

บางคนต้องเจ็บปวด (ทางกาย ทางใจ ทางจิตวิญญาณ) เพราะตัวเลขสุดท้ายไม่ใช่ 100%

ความจริงก็คือ 99.99% ของตัวเลข วัตถุประสงค์ หรือเดดไลน์ มันคือเป้าหมายทั้งสิ้น … น้อยครั้งนักที่เราจะเจอคำมั่นสัญญาหรือคำขาด

ถึงแม้ปากจะพูดว่า “ผมสัญญา” แต่ในใจเขาหมายถึงเป้าหมาย เราในฐานะคนฟัง จงเข้าใจไว้ว่ามันคือเป้าหมาย มองมันให้เป็นเป้าหมาย ประพฤติปฏิบัติตนกับเขาเหมือนกรณีเป้าหมาย

เมื่อถึงคราวของเราเอง … อย่าพูดว่า “ผมสัญญา” กับใครง่ายๆ

อย่าพูดเลยจะดีกว่า 🖐🏼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *