Project

🙄 คาดคะเนได้

เพราะคาดคะเนได้ยาก การสร้างซอฟต์แวร์จึงซับซ้อนและมีปัจจัยเสี่ยงต่อความล้มเหลวมาก 😥

💣 เริ่มจากความเสี่ยง

เวลาทุกนาทีที่หมดในการทำโปรเจกต์ถูกใช้ไปเพื่อป้องกันและกำจัดความเสี่ยง มันจึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่เราจะไม่มองข้ามเรื่องนี้ 🕶👓

👟 20% สุดท้าย

นี่คือการบริหารโครงการที่ดีจริงหรอ? ตอบไม่ได้ … แต่ที่แน่ๆคือมันเป็นเรื่องปกติมาก 😅

✌🏼 2.5 เท่า

เรื่องแบบนี้บางครั้งมันก็อยู่ที่ความเร็ว (ยิ่งเร็วยิ่งดี) แต่หลายครั้งมันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือ 👍🏽

😎 สองทักษะสำคัญของโปรเจกต์ เมเนเจอร์

คำว่าความเป็นผู้นำและความสัมพันธ์ที่ดีสำคัญที่สุด และมันคุ้มค่าที่สุดถ้าเราจะพัฒนาตัวเองให้มีสองคำนี้อยู่ในคุณสมบัติประจำตัว 👌🏽

⚜️ ฉาบทอง

Scope Creep สาเหตุอาจจะไม่ใช่ที่ลูกค้าอยากได้นั่นนี่เพิ่มเติม … มันอาจจะเป็นเพราะทีมเราเองอยากใส่นั่นนี่เข้าไปจนล้นเกินความจำเป็นก็ได้ 😐