Project

😒 ทำไมดีเลย์?

พูดให้ดูดีเขาเรียกว่า “หลีดไทม์” เขาเรียกว่า “เทิร์นอะราวด์ไทม์” และเขาก็เรียกมันว่า “บูโรเครติก” - การเมืองน้ำเน่า ✌🏼

✍🏼 เฟลฟาสต์

ด้วยความกลัวที่จะล้มเหลวในวันนี้ … จากล้มเหลวกลายเป็นล้มเหลวมากขึ้น จากล้มเหลวราคาถูกกลายเป็นล้มเหลวราคาแพง รุนแรงขึ้นทุกวัน 😐

✍🏼 การคาดคะเน

การใช้เวลาเพิ่มขึ้นเพื่อให้การคาดคะเนหรือการประเมินแม่นยำขึ้นหรือให้ถูกต้อง 100% นั้นเป็นภาพลวงตา 😩

✍🏼 ความเสี่ยงกับความจริง

ถ้าเราไม่เทส เราจะเจอบั๊กและระบบจะล่ม - ไม่ใช่ความเสี่ยงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพราะเราไม่เทส 🤨

✍🏼 ผู้ค้นหาความจริง

แผนคือเรื่องนึง สมมติฐานคือเรื่องนึง ข้อเท็จจริงก็อีกเรื่องนึง และข้อเท็จจริงนี่เองที่จะช่วยให้เราทำงานอยู่ในโลกแห่งความจริง 🔎

✍🏼 กระสุนนัดแรก

ไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามมันก็ไม่มีความหมาย … เราจะพลาดเป้าอยู่เสมอ จำไว้ว่าอย่ามีแค่ฮาร์ดเพราะมันจะพลาดแล้วพลาดเลย 🎯