Product

👩🏼‍🦰 ลูกค้าอยากได้แบบนี้

เราต้องให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอย่างมีกลยุทธ์และทิศทาง เราต้องให้ความสำคัญกับงานที่จำเป็นสำหรับการสร้างโปรดักท์ที่ดีด้วย 👶🏼

🎹 ความถี่

เป้าหมายไม่เคยสำเร็จด้วยความพยายามครั้งเดียว และถ้าต้องเลือกระหว่างคุณภาพแบบอลังการกับความถี่ … เลือกอย่างหลังไว้ก่อนจะปลอดภัยกว่า 🎤

🥲 ฟีเจอร์เสียของ

ทำยังไงต่อละ? แก้สิ ทำใหม่ ในเมื่อของเดิมมันไม่เวิร์คเราก็ไม่ต้องฝืน ยอมรับความจริงและหาทางแก้กันต่อไป 🐝

🌂 จุดเริ่มต้นที่ดี

เมื่อภาพใหญ่เปลี่ยน ภาพเล็กก็จะไม่สะท้อนความจริงอีกต่อไป ขืนและฝืนทำไปก็จะเป็นการเสียเวลาเปล่า ☔️

🪙 เก็บเล็กเก็บน้อย

งานเล็กๆที่มีผลกระทบน้อยๆและใช้เวลาไม่นาน งานแบบนี้เราควรมีเตรียมไว้ในแผน เพราะเมื่อเรามีเวลาเหลือ … 🧶

🥕 กำลังทำอะไร?

หลายครั้งกระบวนการที่ดีถูกใช้ในทางที่ผิด มันไม่ใช่เฟรมเวิร์คเพื่อ “บริหารจัดการ” มันคือปรัชญาในการสร้างสิ่งที่ตอบโจทย์ทั้งลูกค้า 🥑

🦋 ความคิดสร้างสรรค์กับการคาดการณ์

บางครั้งเราอยากได้การควบคุม อะไจล์แบบอักษรเอตัวใหญ่อาจจะเป็นทางเลือกที่ใช่สำหรับเรา แต่เมื่อถึงเวลาที่เราต้องการความคิดสร้างสรรค์ละ? 🐥

🐞 บั๊กเล็กๆ

แล้วถ้าเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้สักครั้งสองครั้ง เราคงเลิกสงสัยว่าทำไมงานมันเดินช้าจัง เราคงลดความคาดหวังว่าอะไรๆจะง่ายเหมือนปอกกล้วย 🍌

⚡️ สปริ้นท์หลายรอบ

ไซเคิ่ลคือรอบ รอบการทำงานที่ไม่บ่งชี้ว่ามันจะค่อยเป็นค่อยไปหรือเร่งรัดเร่งรีบ มันคือคำนามกลางๆที่สื่อสารให้เห็นถึงความราบเรียบ ☁️