Product

🤷🏼‍♂️ ตามมาตรฐาน

โอเค … เมื่อเกมเป็นแบบนี้ บางคร้ังเราก็ต้องจำใจทำตามเพื่อให้ทุกอย่างผ่านไป … ผ่านไปแบบจะไม่มีวันหวนกลับมาพบเจอกันอีกเลย 🚩

🎁 ของใหม่หรือของเดิม

จนกว่าเราเปลี่ยนคู่มือ อ่านหนังสือเล่มใหม่ ดูทีวีช่องอื่น และปรับเปลี่ยนการทำงานให้ตรงโหมด … เราจะไม่มีทางไปถึงฝั่งฝันได้เลย 🌩️

🎏 จับปลาหลายมือ

ถามว่ามีงานไหนที่สำเร็จเสร็จสิ้นแบบเป็นหน้าเป็นตาให้บริษัทได้บ้าง? ยังไม่มี มันน่าเสียดายเวลาที่เสียไปกับการ “ทดลอง” กับโอกาสที่ผ่านมา 💔

😑 สิ่งที่ขาดหายไป

แท้จริงแล้วในช่วงต้นของบริษัทเกิดใหม่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่โปรดักท์และยอดขาย แต่เป็นความรู้และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดและผู้ซื้อ 😬

✋🏽 เพิ่มคน?

ยิ่งน้อยยิ่งเก่ง … เพราะทุกคนได้ใช้ศักยภาพตัวเองอย่างเต็มที่ ได้รับผิดชอบงานใหญ่ที่ได้โอกาสเรียนรู้เยอะกว่านักพัฒนาโดยทั่วไป 🙏🏼

🖌️ ศิลปะซอฟต์แวร์

ศิลปะคือความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งใหม่ ศิลปะคือความเด็ดเดี่ยวที่กล้าเสี่ยงลงทุนกับสิ่งที่อาจจะไม่ได้ผล ✨