🙅🏽 เรื่องเสียเวลา

คนอื่นอาจจะไม่เห็นด้วยกับเราเพราะเขามีข้อมูลไม่พอ

หรือเพราะเขามีความเชื่อที่ต่างจากเรา

หรือเพราะเขามีความต้องการที่ต่างจากเรา

หรือเพราะเขามีประสบการณ์ชีวิตที่ต่างจากเรา

หรือเพราะเขามีเป้าหมายปลายทางที่ต่างจากเรา

หรือเพราะเขาไม่เชื่อใจเรา

หรือเพราะเขามีอคติและประสงค์ร้ายกับเรา

หรือเพราะเขาตั้งใจแค่จะแกล้งเรา

… หรือเพราะเขา … แค่ไม่เห็นด้วยกับเราแบบไม่มีเหตุผล

อย่าจริงจังกับความคิดคนอื่นหรือพยายามหาคำตอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้มากเกินไป

มันไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปหรอก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *