🧠 สินค้าหรือความรู้

ถ้าเราส่งสินค้าให้ลูกค้า — พวกเขาจะได้ในสิ่งที่สั่งไป

ถ้าเราให้บริการอย่างดี — พวกเขาจะแฮปปี้ขึ้น

ถ้าเราช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ — พวกเขาจะเริ่มตกหลุมรักเรา

… สุดท้าย

ถ้าเราช่วยให้พวกเขาเก่งขึ้นด้วยความรู้และประสบการณ์ที่เราถ่ายทอดให้ — พวกเขาจะเป็นลูกค้าของเราตลอดไป

มันไม่ใช่แค่สินค้า บริการ หรือการแก้ปัญหา … แต่ความสัมพันธ์ระยะยาวที่แท้จริงคือการช่วยทำให้พวกเขาเป็นคนที่เก่งขึ้น สามารถพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น และสามารถยืนอกผายไหล่ผึ่งอย่างภูมิใจในตัวเอง

วันนี้เราทำธุรกิจอยู่ในระดับไหน? แค่สินค้าหรือความรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *