🧧 เงินมาก เงินน้อย

สมมติมีสองทางเลือกแบบนี้

  1. รายรับ 10 ล้านบาท รายจ่าย 9 ล้านบาท กำไร 1 ล้านบาท
  2. รายรับ 5 ล้านบาท รายจ่าย 3 ล้านบาท กำไร 2 ล้านบาท

เราเลือกแบบไหน?

ข้อแรกรายรับเยอะแต่รายจ่ายก็มากตามไป

ข้อสองรายรับน้อยกว่าแต่เราก็มีโอกาสจะคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่า

คำว่ากำไรอาจจะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบางคนและบางสถานการณ์ — ตัวเลือกที่สองจึงน่าสนใจกว่า แต่กับคนที่เน้นรายรับมาก่อน รายจ่ายหรือกำไรไว้ว่ากันทีหลัง — ตัวเลือกแรกคือตรงใจ

ไม่มีผิดและไม่มีถูก แต่ละตัวเลือกก็มีข้อดีข้อเสียของตัวเอง

นักลงทุนและคนที่อยากสร้างบริษัทขนาดใหญ่คงชอบตัวเลือกแรก

คนที่อยากอยู่แบบดูแลและควบคุมตัวเองได้ก็น่าจะเลือกแบบที่สอง

คำถามคือเรามีความโลภในตัวแค่ไหน? โลภมากหน่อยคือเน้นรายได้เยอะซึ่งแปลว่าเราต้องรับผิดชอบเยอะและสร้างบริษัทที่ดูแลจัดการทุกเรื่องทุกด้าน

โลภน้อยหน่อยคืออยู่ในโซนที่เราสบายใจและแบ่งรายได้ไปให้พาร์ทเนอร์หรือทีมอื่นที่จะแบ่งเบาภาระในบางเรื่องออกไปจากทีมเรา เช่น เราสร้างโปรดักท์แต่ให้พาร์ทเนอร์ขายให้ เราขายโปรดักท์แต่ให้พาร์ทเนอร์รับงานซัพพอร์ต

เอายังไงกันดี? 😐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *