Article

✍🏼 สู้หรือถอย

บางคนบางทีมบางองค์กรสู้คนแต่ยอมหมอบเมื่อเจอเทคโนโลยี บางคนสู้เทคโนโลยีเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากับคน อืมมม 🤔

✍🏼 ยิ่งเล็กยิ่งดี

คนทำงานเก่งหนึ่งคนดีกว่าคนที่ “พอ” ทำงานได้สองคน ยิ่งน้อย ยิ่งดี ยิ่งเร็ว ยิ่งมีประสิทธิภาพ … จำไว้ 🐜 🐁 🐿

✍🏼 ไม่คุ้มค่า

เมื่อทุกคนมองเห็นร่วมกันว่า “การเปลี่ยนแปลงนั้นเจ็บปวดกว่าการจมอยู่กับปัญหา” 🙌🏼

✍🏼 ไม่สามารถ …

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม … อย่าคิดดูถูกว่าเขาไร้ความสามารถในการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ มันเป็นเรื่องต้องห้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เป็นผู้นำ ✌🏼

✍🏼 เวลาสามเดือน

เพราะความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่แน่นอน ตอนนี้ถ้าเราอยู่ในฐานะที่เดินนำหน้ามันอยู่ จงช่วงชิงและรักษาความได้เปรียบนี้ไว้ 👞👟🥾

✍🏼 ตามมาตรฐาน

เมื่อคุณภาพเป็นเรื่องดีฟ้อลต์ … เราเหลือทางเลือกอื่นๆอะไรบ้างในการสร้างความแตกต่างให้กับตัวเอง 🎭

✍🏼 เคลื่อนที่กับอยู่นิ่ง

การเริ่มต้นแบบไดนามิกและเสริมความเป็นสแตติกเข้าไปนั้นง่ายกว่า เปรียบเสมือนว่าการบังคับคนที่เดินมาตลอดชีวิตให้วิ่งนั้นยากเกินไปนั่นเอง 🏃🏾🏃🏼‍♂️

✍🏼 ความผิดของใคร?

แนวคิดที่ว่า “ซอฟต์แวร์ไม่เวิร์คคือความผิดของเรา” จะเป็นบันไดก้าวแรกที่พาเราไปสู่ซอฟต์แวร์ที่ดี 🙋🏻‍♂️