👉🏽 ผู้ตาม

ทีมที่ดีต้องมีผู้นำและเมื่อมีผู้นำก็ต้องมีผู้ตาม บางคนเกิดมามีบุคลิกและลักษณะนิสัยที่เหมาะกับการเป็นผู้ตามมากกว่าผู้นำ ไม่ใช่ว่าเขาผิด ไม่ใช่ว่าเขาไม่สำคัญ และไม่ใช่ว่าเขาต้องฝืนธรรมชาติตัวเองด้วยการพยายามทำตัวเป็นผู้นำ

  • ในขณะที่ผู้นำมักจะเป็นนักคิด ผู้ตามเน้นปฏิบัติ
  • ในขณะที่ผู้นำมักเป็นคนวางแผนและตัดสินใจ ผู้ตามพอใจกับการแค่ออกความเห็นและรอรับแนวทาง
  • ในขณะที่ผู้นำมักจะก้าวร้าวในบางครั้ง ผู้ตามไม่ค่อยชอบอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันและต้องถกเถียง

บางคนไม่มีความเป็นผู้นำไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีคุณค่ากับทีม … ตราบใดที่เค้ามีความใส่ใจ ตั้งใจทำงาน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อน

ความเป็นจริงก็คือคนส่วนใหญ่เป็นผู้ตาม สมาชิกในทีม 70% เป็นผู้ตาม ถ้าจะถามว่าใครคือส่วนผลักดันให้เกิดความสำเร็จ? ผมคิดว่าอาจจะเป็นผู้ตามที่มีความสำคัญกว่าผู้นำก็เป็นได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *