Article

✍🏼 การคาดคะเน

การใช้เวลาเพิ่มขึ้นเพื่อให้การคาดคะเนหรือการประเมินแม่นยำขึ้นหรือให้ถูกต้อง 100% นั้นเป็นภาพลวงตา 😩

✍🏼 ความเสี่ยงกับความจริง

ถ้าเราไม่เทส เราจะเจอบั๊กและระบบจะล่ม - ไม่ใช่ความเสี่ยงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพราะเราไม่เทส 🤨

✍🏼 ผู้ค้นหาความจริง

แผนคือเรื่องนึง สมมติฐานคือเรื่องนึง ข้อเท็จจริงก็อีกเรื่องนึง และข้อเท็จจริงนี่เองที่จะช่วยให้เราทำงานอยู่ในโลกแห่งความจริง 🔎

✍🏼 นักฆ่าสองคน

มีเพชรฆาตพวกหนึ่งที่แอบซุ่มอยู่ตามมุมตึก แอบกัดกินและบ่อนทำลายงานที่พวกเราทำอยู่อย่างเงียบๆ เฮ้ๆ มันโคตรเจ็บปวด (สำหรับคนตั้งใจจริง) 🙁

✍🏼 กระสุนนัดแรก

ไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามมันก็ไม่มีความหมาย … เราจะพลาดเป้าอยู่เสมอ จำไว้ว่าอย่ามีแค่ฮาร์ดเพราะมันจะพลาดแล้วพลาดเลย 🎯

✍🏼 ความคาดหวังสูงส่ง

มีความคาดหวังประเภทหนึ่งที่เป็นผลเสียที่ทำอันตรายมากกว่าสร้างคุณค่า นั่นคือความคาดหวังที่มาพร้อมกับความเร่งรีบและรวดเร็ว 💨✈️

✍🏼 ขบวนพาเหรดแห่งความน่าเศร้า

โปรเจกต์ เมเนเจอร์ งานของเราไม่ได้เริ่มต้นจาก 100 แต่จาก 0 หน้าที่ของเราไม่ใช่ป้องกันไม่ให้โปรเจกต์ล้มเหลวเพราะมันล้มเหลวมาแต่แรกแล้ว 🥳

✍🏼 คน vs. เดดไลน์

การลดความสวยงามภายในลงชั่วคราว การกลับมาคิดในแง่มุมที่ง่ายที่สุดก่อนเป็นการชั่วคราว การสร้างโซลูชั่นในระดับที่ทำงานได้ก่อนเป็นการชั่วคราว 👻

✍🏼 ทำงานคนเดียว

กุญแจสำคัญดอกแรกคืองานต้องใหญ่ต้องมีความหมายต้องเห็นผลลัพธ์ในตัวเอง 🔑 กุญแจสำคัญดอกที่สองคือ “ด้วยตัวคนเดียว” 🗝