Skill

🤨 มองปัญหาจากภายใน

ทุกปัญหาเกิดจากตัวเองทั้งสิ้น และการแก้ปัญหาก็เป็นไปได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งสิ้นเช่นกัน 😎

🦭 ความอดทน

ตอบแบบนี้คือมืออาชีพ รู้จักตัวเอง ให้ความเคารพอีกฝ่าย คนแบบนี้น่านับถือกว่าเยอะ 🐪

ตำแหน่ง / ทักษะ

และมันก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบของหัวหน้างานที่ต้องช่วยวางแผนและติดตามผลตรงนี้อย่างจริงจัง 🙋🏽‍♂️

👓 ค้นหาประสบการณ์

ถ้าอยากเรียนรู้จริงๆทำไมต้องรอให้คนอื่นเปิดทางให้ นั่นแหละประเด็น … ถ้าอยากเรียนรู้จริงๆทำไมไม่ลงมือทำเองตอนนี้เลย 😎

📞 เจรจาต่อรอง

ไม่มีใครได้ทุกอย่างที่ต้องการ และคนที่มีโอกาสจะได้มากกว่าคือคนที่กล้าต่อรองมากกว่า 😳

🙊 พูดคนสุดท้าย

เรียนรู้ที่จะเป็นคนสุดท้ายที่พูด เรียนรู้ที่จะอดทนและเป็นฝ่ายที่รับฟังก่อน 👂🏼

😿 สั้นๆคือยาวๆ

เพราะทุกวันนี้เราบอกและหลอกตัวเองว่าเราไม่มีเวลาทำอะไรให้มันสั้นลง ให้มันง่ายขึ้น ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อย 😞

🌳 ทำงานคนเดียว

กุญแจสำคัญดอกแรกคืองานต้องใหญ่ต้องมีความหมายต้องเห็นผลลัพธ์ในตัวเองกุญแจสำคัญดอกที่สองคือ “ด้วยตัวคนเดียว” 🥶

🚪 ทางลัด

ถ้าอยาก “เติบโตอย่างแท้จริง” หยุดมองหาทางลัดแล้วจงเชื่อในความอุตสาหะ ไม่มีทางไหนที่จะทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีและยั่งยืนด้วยการไม่ลงทุนลงแรง 👍🏽