Skill

🧶 จุดเริ่มต้นของการเล่าเรื่อง

การเขียนรีไควเม้นต์สเปค การเขียนบทความ การวางพล๊อตเรื่องสำหรับวิดีโอ และอื่นๆอีกมาก) สิ่งที่เราต้องทำเป็นอันดับต้นๆคือการร่างสารบัญ 📔

🙅🏼‍♂️ ทำไม่ได้

อย่าคิดดูถูกว่าเขาไร้ความสามารถในการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ มันเป็นเรื่องต้องห้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เป็นผู้นำ 🙅🏽

🤲🏼 เมื่อต้องพูดว่าทำไม่ได้

พยายามสร้างพื้นที่ที่แบ่งแยกระหว่าง สิ่งที่ฉันทำไม่ได้ กับสิ่งที่ฉันโคตรเก่งไว้ ฝึกทุกวันที่จะไม่สนใจจุดอ่อนและพัฒนาจุดแข็งไปเรื่อยๆ 👏🏼

🎒 ในกระเป๋าของฉัน

กระเป๋าเราไม่มีวันเต็มไม่มีวันล้น ยิ่งสะสมมายิ่งมีมาก ยิ่งเรียนรู้มากยิ่งมีอาวุธเยอะ 🧠

🤨 มองปัญหาจากภายใน

ทุกปัญหาเกิดจากตัวเองทั้งสิ้น และการแก้ปัญหาก็เป็นไปได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งสิ้นเช่นกัน 😎

🦭 ความอดทน

ตอบแบบนี้คือมืออาชีพ รู้จักตัวเอง ให้ความเคารพอีกฝ่าย คนแบบนี้น่านับถือกว่าเยอะ 🐪

ตำแหน่ง / ทักษะ

และมันก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบของหัวหน้างานที่ต้องช่วยวางแผนและติดตามผลตรงนี้อย่างจริงจัง 🙋🏽‍♂️

👓 ค้นหาประสบการณ์

ถ้าอยากเรียนรู้จริงๆทำไมต้องรอให้คนอื่นเปิดทางให้ นั่นแหละประเด็น … ถ้าอยากเรียนรู้จริงๆทำไมไม่ลงมือทำเองตอนนี้เลย 😎