Self

✍🏼 หลีกหนีความฉลาดน้อย

เราคิดเพื่อเปิดโลกทัศน์ เราวาดเพื่อแสดงออก เราเขียนเพื่อสื่อสารกับโลกภายนอก ทำสามอย่างนี้ทุกวันแล้วเราจะไม่มีทางฉลาดน้อยลงกว่าเดิม 🐒

✍🏼 แรงบันดาลใจสองด้าน

จงเป็นคนช่างสังเกตและใส่ใจในรายละเอียด จงมองหาแรงบันดาลใจทั้งสองประเภทในทุกเรื่องที่ทำ - ทักษะที่จำเป็นและฝึกฝนได้ในโลกยุคปัจจุบัน 🏆

✍🏼 ความรู้สึก (ลึกๆ)

ตราบใดที่ผมไม่ลุ่มหลงมัวเมาและยึดติดในการตัดสินใจครั้งแรกและพร้อมจะเปลี่ยนใจตลอดเวลา ผมก็ยังแฮปปี้ที่จะได้คิดและทำอะไรตามใจตัวเองต่อไป 👻

✍🏼 งานหรือชีวิต

เคล็ดลับง่ายๆในการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองได้ทั้งสองด้าน - งานและชีวิต คือการมีเป้าหมายระยะสั้นให้ตัวเอง 🎯

✍🏼 การลงทุน

เราจะเดินได้อย่างไรถ้าเราบอกตัวเองตอนหนึ่งขวบว่า “ถ้าฉันไม่มั่นใจว่าฉันจะเดินได้ ฉันจะไม่หัดเดิน” 👶🏼

✍🏼 คนรักษาสัญญา

ถ้าสัญญาไว้ก็ต้องรักษาสัญญานั้น … คุณสมบัติข้อนี้ไม่มีวันตกเทรนด์ต่อให้วันนี้จะเป็นปี 2564 หรือ 2664 ก็ตาม 🖖🏽

✍🏼 ความเชื่อกับแพชชั่น

จุดเริ่มต้นไม่ใช่การค้นหาแพชชั่น … แต่เป็นการค้นหาความเชื่อและความศรัทธาที่หายไป เราเชื่อมั่นเรื่องอะไร เราให้คุณค่ากับเรื่องอะไร 🔥