🥾 จุดเริ่มต้นที่ดี

หวังการเปลี่ยนแปลง … ทุกอย่างเริ่มต้นได้ที่ตัวเอง

  • อยากเสียเวลาประชุมน้อยลง … ก็อย่าจัดประชุมพร่ำเพรื่อ
  • ไม่อยากให้มีการเมืองในองค์กร … ก็หยุดหาฝักหาฝ่าย เอางานเป็นที่ตั้ง
  • อยากให้พนักงานใส่ใจลูกค้า … ก็เริ่มที่เราใส่ใจพนักงานอย่างจริงใจก่อน
  • อยากเห็นองค์กรก้าวหน้าอย่างมีจุดหมาย … ก็สร้างและยึดมั่นกับสิ่งที่เราเชื่ออย่างจริงจัง
  • อยากให้พนักงานสร้างผลงานคุณภาพ … ตัวเองต้องทำให้เห็นก่อนว่าคำว่าคุณภาพเป็นยังไง
  • อยากให้พนักงานแต่งตัวเรียบร้อยและให้เกียรติสถานที่ … ก็เริ่มต้นที่ตัวเองแต่งตัวให้มันดีซะก่อน
  • อยากให้พนักงานเคารพความเป็นส่วนตัวของเพื่อนร่วมงาน … ก็อย่าคิดว่าตำแหน่งใหญ่แล้วเอาแต่ใจตัวเองเรียกใช้ใครต่อใครตอนไหนก็ได้

อย่าคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆไม่มีคุณค่า อย่าคิดว่าการเปลี่ยนแปลงไม่มีทางสำเร็จได้… จะดีจะเลวเชื่อมั้ยว่ามีคนนึงเปลี่ยนได้แน่ๆ … ตัวเองไง 😎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *