🧠 โปรดักทิวิตี้คือ …

การก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้ … มันไม่เกี่ยวกับปริมาณงานที่ทำ ระยะเวลาที่ใช้ และพลังงานที่หมดไป

ทำไมบางคนทำงานเร็ว ทำไมบางคนดูทำงานเก่ง ทำไมบางคนบรรลุเป้าหมาย … เพราะคนเหล่านั้นคิดก่อนทำ

  • เขารู้ว่าเค้าต้องการอะไร
  • เขารู้ว่าเค้าขาดอะไร
  • เขารู้ว่าเค้าจะเติมสิ่งที่ขาดได้อย่างไร
  • เขารู้ว่าอะไรสำคัญต้องทำก่อน
  • เขารู้ว่าเค้าทำงานได้ดีที่สุดเวลาไหน
  • เขารู้ว่าเมื่อไรควรใช้ทางลัด
  • เขารู้ว่าอะไรที่ดิลิเกตได้
  • และที่สำคัญ … เขารู้ว่าเมื่อไรควรจะหยุด

สำหรับพวกเขา … โปรดักทิวิตี้เริ่มต้นที่สมองไม่ใช่กำลังกาย 👍🏽

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *